Проектна організаційна структура управління

Загальний вигляд проектної структури в організації

Проектна структура – внутрішньоорганізаційна система, команда фахівців, яка виконує роботи над одним проектом під керуванням проектного менеджера.

Проектна організаційна структура є способом нівелювати недоліки інших видів організаційних структур в рамках роботи над конкретним проектом. Сутність проектної структури організації полягає в створенні спеціальної проектної команди фахівців на період виконання проекту. Така команда управляється силами менеджера проекту, обов’язки якого може виконувати керівник компанії (або один з керівників підрозділів). Команда для виконання проекту формується з кадрового складу лінійних (або функціональних) підрозділів компанії. Ця команда і називається проектної структурою.

Малюнок нижче представляє вид проектної організаційної структури, сформованої із співробітників функціональних підрозділів компанії.

Кожен співробітник, задіяний в проекті, відповідає за одну функціональну область. Проект реалізується під керівництвом проектного менеджера, який знаходиться в прямому підпорядкуванні генеральному директору компанії. Проектна команда не орієнтується на загальноорганізаційні цілі і націлена на виконання конкретних проектних завдань.

Організаційна структура ускладнюється, коли в її межах створюється кілька проектних команд. Реалізацію такої розгорнутої проектної організаційної структури можуть дозволити собі великі компанії, що володіють достатньою кількістю співробітників, щоб відвернути частину з них від виконання основних обов’язків на проектну зайнятість.

Залежно від специфіки діяльності організації і особливостей конкретного проекту, проектна команда може володіти повною автономністю від основного бізнесу або підкорятися спеціально розробленим процедурам адміністративного і (або) фінансового контролю.

Часто створення проектної структури пов’язане з реалізацією ключового для компанії проекту, наприклад, розробкою нового продукту.

Переваги проектної організаційної структури

Відносна автономність реалізованого проекту дозволяє компанії забезпечити незалежність стандартних бізнес-процесів від можливого цейтноту. Проектна команда працює відокремлено від інших підрозділів організації, що сприяє її кращій концентрації на досягненні проектних цілей і не відволікає інших співробітників від виконання їхніх безпосередніх поточних обов’язків.

Підпорядкованість проектної команди безпосередньо менеджеру проекту, який може напряму зв’язатися з керівником організації, спрощує і прискорює процес прийняття рішень, а також дозволяє команді більш оперативно реагувати на вимоги і запити менеджменту або клієнта.

Командна робота дозволяє поліпшити атмосферу в колективі, так як прагнення до досягнення спільної мети в рамках проекту мотивує співробітників і створює більш високий рівень взаєморозуміння, ніж в період поточної роботи організації. Різна професійна підготовка фахівців проектної команди сприяє обміну досвідом та професійному зростанню працівників.

Можна зробити висновок, що проектна структура забезпечує більшу гнучкість в прийнятті різних рішень, вимагає меншого участі менеджменту організації та сприяє професійному та особистісному зростанню співробітників компанії.

Недоліки проектної організаційної структури

Створення проектної організаційної структури вимагає залучення значних ресурсів – відволікання співробітників різних підрозділів від виконання поточних обов’язків або найм додаткового персоналу, створення посади проект-менеджера з високим рівнем оплати праці (через високий ступінь відповідальності), виділення матеріальних ресурсів для роботи проектної команди.

Так як проектна команда фактично дублює виконання функцій різних організаційних департаментів в особі одного або декількох співробітників, компанія змушена враховувати відповідні витрати в собівартості продукції, що може вплинути на якість виконання поточних бізнес-процесів.

Залучення в проектну команду співробітників з підрозділів організації також може створити додаткові складнощі. Іноді виникають конфлікти після повернення співробітників на робочі місця, пов’язане з протиставленням проектної команди і решти компанії, або адаптацією до змін, що відбулися за час їх відсутності. Керівництво функціональних відділів може відчувати різного роду труднощі, викликані відволіканням співробітників, – питання атестації, просування або преміювання.

Посилання на основну публікацію