Проектна мотивація

Завдання проектної мотивації

Мета управління мотивацією проектних команд полягає в поліпшенні якості реалізації проекту через підвищення ефективності роботи учасників команди.

Як правило, сучасні організації використовують або загальну систему, яка встановлює єдині підходи для всіх працівників організації, або власне проектну мотивацію, яка стає доповненням до основної системи мотивації.

Ключові завдання проектної мотивації:

 • мотивація команди проекту на своєчасне і якісне виконання цілей і завдань проекту, результативну взаємодію між підрозділами, які беруть участь в проекті, висока дисципліна
 • формування бази для прийняття кадрових рішень, рішень про винагороду або покарання, додатковому навчанні;
 • отримання своєчасної зворотного зв’язку від керівника проектної команди.

Відмінні риси проектної мотивації

На практиці більшість сучасних організацій дотримуються точки зору про те, що ефективність матеріальної винагороди висока, незалежно від виду діяльності. Так, визначаються окремі показники, ступінь досягнення яких і закладається в основу розрахунку премії проектної команди. Однак, в силу специфіки проектної діяльності така форма мотивації не завжди приносить очікуваного результату.

Основними відмітними рисами проектної мотивації можна назвати:

 • високий ступінь невизначеності дій за рішенням поставленого завдання;
 • значимість кінцевого результату проекту істотно вище, ніж досягнення проміжної результативності;
 • масштабність змін в компанії або окремому напрямку її діяльності;
 • для виконання окремих стадій проекту можуть залучатися різні люди різної кваліфікації та професії;
 • наявність певного терміну як при реалізації окремих стадій, так і проекту в цілому.

Специфіка проектної діяльності має на увазі застосування особливого підходу для мотивації проектної команди.

Вибір форми мотивації проектної команди

Популярна нині система КР1 не зовсім підходить в якості визначення проектної мотивації в силу ряду причин:

 • учасникам проектної команди не завжди під силу вплинути на рівень таких основоположних показників як бюджет або термін завершення будівельних робіт;
 • нижчий рівень показників не відображає хід виконання робіт, тому об’єктивно не відображає результативність проекту.
 • подібна форма розрахунку мотивації значно завантажує обліковий систему, що може відбитися на термінах реалізації проекту.

При більш високій невизначеності проекту менше орієнтованість мотивації на результат. В такому випадку доцільно застосовувати мотивацію по навичкам або компетенцій.

Важливим аспектом мотиваційної схеми також має бути визнання заслуг учасників проектної команди і перспективі їх кар’єрного зростання.

Основні етапи проекту виступають «природними» точками часу для оцінки і заохочення проектної команди. Завершення того чи іншого етапу реалізації проекту є найбільш очевидною можливістю для винагороди учасників команди проекту. Важливим моментом при розробці системи проектної мотивації є об’єктивна оцінка організаційної структури компанії і організація роботи проектної команди.

Наприклад, для функціональної структури доцільно і ефективно використовувати різні форми індивідуальної мотивації, а для проектной- краще застосовувати механізми командоутворення і преміювання на колективному рівні.

Посилання на основну публікацію