Процесуальні теорії мотивації

Теорія очікування Віктора Врума

Теорія, що описує залежність мотивації від того, як багато людина хотів би отримати і наскільки можливо для нього отримати те, що він хоче, за ті зусилля, які він готовий витратити.

Мотивація до виконання роботи залежить від можливості його цю роботу виконати, можливості отримати винагороду за роботу і цінності цієї винагороди для нього. В результаті людина вибирає ту роботу, де мотивація для нього вище.

Менеджеру необхідно знати систему цінностей своїх працівників і до початку роботи він повинен пояснити працівнику зв’язок його зусиль з отриманням винагороди чи покарання.

Теорія постановки цілей Едвіна Локка

Постановка цілей – творчий процес. Поведінка людини визначається цілями, які він ставить перед собою.

Вимоги до цілей.

Складність – цілі повинні бути складними, але реально досяжними. Чим складніше цілі ставить перед собою людина, тим кращих результатів він досягає. Повинен зберігатися шанс досягнення мети.

Специфічність – ясність мети, її точність і визначеність.

Прийнятність – мета працівником повинна оцінюватися як власна. Це включає оцінку вигод, які працівник отримає від досягнення мети, справедливості, безпека мети.

Прихильність – готовність витрачати зусилля певного рівня для її досягнення.

Теорія рівності Стейсі Адамса

У процесі роботи людина порівнює те, як були оцінені його дії, з тим, як були оцінені дії інших. І на підставі цього порівняння, в залежності від того, чи задоволений він їм, у нього виробляється мотивація до роботи. Хоча використовується об’єктивна інформація, порівняння здійснюється людиною суб’єктивно. Рівність добре завжди, крім тих випадків, коли всі працюють погано. Якщо людина вважає, що з ним обходяться несправедливо, він може скоротити витрати своєї праці; вимагати збільшення винагороди; провести переоцінку своїх можливостей; вимагати збільшення зусиль інших або зниження їх винагороди; змінити об’єкт порівняння; звільнитися.

Висновки. Повинна бути доступна інформація про зусилля кожного працівника і про його результати; ясна система оплати. Люди підраховують не тільки матеріальна винагорода, але й систему благ в цілому – тому дана система повинна бути зрозумілою для всіх. Необхідно періодично проводити мониторинг системи винагороди.

Теорія партисипативного управління

Якщо людина в організації зацікавлено бере участь у різного внутрішньоорганізаційної діяльності, то він, отримуючи від цього задоволення, працює з більшою віддачею, краще, більш якісно і продуктивно.

Напрямки, в яких може реалізовуватися партисипативне управління:

1. Працівники отримують право самостійно приймати рішення з приводу того, як вони здійснюють свою діяльність.
2. Працівники можуть залучатися до прийняття рішень з приводу виконуваної ними роботи.
3. Працівнику дається право контролю за кількістю і якістю здійснюваного їм праці та встановлюється відповідальність за кінцевий результат.
4. Участь у раціоналізаторській діяльності, висунення різних пропозицій.
5. Надання працівникам права на формування робочих груп із тих членів організації, з якими їм би хотілося працювати.

Посилання на основну публікацію