Принципи ціннісного керування

Необхідність ціннісного управління в компанії

Кожна зростаюча компанія повинна надати своїм співробітникам регламент робіт і певні стандарти діяльності. В іншому випадку вони почнуть керуватися своїми власними уявленнями про доцільність тих чи інших дій, що дуже скоро призведе до дезорганізації компанії. Вся відповідальність за це лягає на керівництво компанії, яка не забезпечила належного рівня керівництва.

Цього можна уникнути, здійснюючи в компанії ціннісне управління, засноване на принципах регулярного менеджменту, який передбачає діяльність на основі регламентів, стандартів і інструкцій.

Основні принципи ціннісного управління

Існує кілька основних принципів ціннісного управління.

Принцип відповідності цілям бізнесу. Він передбачає відповідність системи цінностей і цілей, які стоять перед компанією. В цьому випадку під цілями розуміється стратегічна, максимально загальна і віддалена мета компанії. Причому, отримання прибутку – це не єдина мета, тому що їх коло значно ширше, і може включати, наприклад, завоювання частки ринку, підвищення ринкової вартості активів і т.д.

Принцип явного узгодження цінностей. В його основі лежить розуміння того, що система цінностей компанії являє собою ієрархічну структуру, де є цінності компанії в цілому, ціннісні пріоритети дирекції, цінності відділів і підрозділів, цінності окремих співробітників. З огляду на цей принцип, необхідно правильно вибудувати ієрархію, в якій цінності співробітників повинні бути узгоджені з цінностями підрозділів, де вони працюють, а ті, в сою чергу, з цінностями компанії в цілому.

Принцип формування «Моноліту Однодумців». Це специфічна організаційна культура, яка утворюється в результаті впровадження принципів ціннісного управління і узгодження ціннісних пріоритетів. «Моноліт Однодумців починає формуватися з керівництва компанії і потім охоплює всі її підрозділи. Цей принцип формує нове розуміння команди в бізнесі, тому що забезпечує основні якості команди, такі як наявність спільної мети і поділюваних способів її досягнення, наявність лідера і т.д.

Принцип врахування інтересів п’яти сторін враховує і розставляє в ієрархії інтереси наступних сторін: власник і акціонери, клієнти, співробітники, партнери, суспільство.
Компанія, яка бажає працювати на високому рівні, зобов’язана враховувати всі ці інтереси і включити їх у власну систему цінностей.

Етапи впровадження ціннісного управління

Ціннісне управління в компанії впроваджується поетапно.

  • 1-ий рівень – «Мені здається, Так Краще» (мкТл). Він прийнятний в період становлення компанії. Тоді співробітник якийсь час можуть керуватися в діях, виходячи зі свого попереднього досвіду.
  • 2-ий рівень – «Домовленості і заборони». У цей період керівництво вводить мінімальну кількість правил, ґрунтуючись на спостереженнях і аналізі існуючої ситуації. Виникають правила розпорядку дня. Багато накази і розпорядження віддаються в усній формі.
  • 3-й рівень – «продекларовано корпоративні цінності». У компанії, що розвивається в цей період починає діяти регулярний менеджмент, створюється система регламентів, зафіксованих на папері. Вищому керівництву потрібно проявити послідовність і наполегливість у цілях усвідомлення всіма співробітниками єдності корпоративних вимог для всіх незалежно від статусу.
  • 4-й рівень – «Спільні корпоративні цінності». До цього часу більшість співробітників уже не тільки керується корпоративними цінностями, правилами і регламентами у своїй діяльності, а й виявляють зацікавленість в успіху компанії і докладають зусиль для досягнення мети. В процесі діяльності регламенти компанії і стандарти діяльності переглядаються і адаптуються до умов, що змінюються. Завдання керівництва на цьому етапі – контролювати і коригувати зміни, що відбуваються.
  • 5-ий рівень – «Культ корпоративних цінностей», коли цінності компанії стають єдиним, що береться до уваги при прийнятті рішень.
Посилання на основну публікацію