Презентація: визначення

Презентація (лат. Praesentatio) – це суспільне уявлення чого-небудь нового, що недавно з’явився, створеного. У маркетингу під презентацією розуміється інформаційний або рекламний інструмент, що дозволяє повідомити потрібну інформацію про об’єкт презентації в зручній для одержувача формі.

В даний час презентація є найбільш сучасним способом подання інформації, тому що в умовах насиченого ринку і глобальної конкуренції необхідно думати не тільки про способи просування продукції, але і про концепцію подачі товару, продукту, послуги або самої компанії. Крім того, презентація – це зручний спосіб демонстрації досягнень чи можливостей компанії, опису методів виробництва або властивостей продукції, що випускається (товару), інформування про тенденції або плани розвитку фірми, а можливо і залучення інвестицій. Презентація вигідно відрізняється від інших маркетингових інструментів можливістю наочно і жваво подати інформацію.

Формати презентацій

Кінцева мета будь-якої презентації – просування бізнесу. Для цього використовують різні формати презентацій. Залежно від виду інформації виділяють:

  • презентацію компанії (фірми) з висвітленням її діяльності – виробництва продукції або послуг;
  • презентацію проекту (планованого – для можливих інвесторів або завершеного – у формі звіту);
  • презентацію товару (продукту).

За способом подачі матеріалу існують два основних види презентацій: друковані та електронні.

Друкований формат

Друкований формат – це брошури, каталоги, буклети і т.д., які є доповненням до рекламної акції або виступу. Роль презентацій у друкованому форматі зводиться тільки до просування іміджевої ідеї. Цю ж задачу виконують каталоги продукції певної компанії, тому друкований формат презентації можна назвати ефективним.

Електронний формат та його різновиди

Електронний формат презентацій пов’язаний з використанням Інтернету. В цьому випадку презентації розміщуються на сайті фірми або розсилаються електронною поштою. Мультимедійні презентації використовуються також на семінарах і конференціях. Формат електронних презентацій відрізняється великою різноманітністю: різною динамікою, оригінальними способами подачі інформаційного матеріалу з використанням звукових, музичних і відеоефектів. Електронні презентації неможливо обмежити будь-яким тиражем, а демонструвати можна за допомогою різних носіїв – комп’ютера, проектора, телевізора. З огляду на все це можна говорити про те, що електронні презентації набагато ефективніше друкованих.

Електронні презентації в свою чергу також можна умовно обробити на кілька типів.
PowerPoint презентації дозволяє інтегрувати в презентацію відео та аудіо файли, створювати нескладну анімацію. Гідність цього формату полягає в тому, що є можливість вносити зміни в презентацію, адаптуючи її під різні аудиторії і мети.

Презентації pdf представляють собою варіант електронного каталогу, зручного для розсилки по електронній пошті, розміщення на сайті і друку на принтері і є продовженням фірмових каталогів і інших рекламних матеріалів. Цей формат дає можливість подати у привабливому вигляді ретельно відібрану інформацію.

Оскільки в умовах розвитку технологій більшість форматів є цифрові аналоги, то до електронних презентацій можна також віднести відео презентації. Даний формат може виступати не тільки як самостійний вид, але його також можна включати в мультимедійні, інтерактивні презентації, щоб доповнити яскравий рекламний дизайн реалістичним відеорядом.

Посилання на основну публікацію