Предмет інвестиційного менеджменту

Сутність інвестиційного менеджменту

Розвиток досліджень в області портфельного інвестування в 1950-ті роки призвело до оформлення інвестиційного менеджменту в самостійну і окрему сферу управління. В основі інвестиційного менеджменту спочатку лежала система управління фінансовими інвестиціями, а пізніше в інвестиційний менеджмент увійшло і поняття управління реальними інвестиціями.

Предметом інвестиційного менеджменту прийнято вважати комплекс питань, які пов’язані з інвестиційною діяльністю компанії і вимагають наявності теоретичних знань і практичних навичок прийняття інвестиційних рішень.

Під інвестиційним менеджментом розуміють набір принципів і методів прийняття управлінських рішень, що регулюють інвестиційну діяльність компанії. Інвестиційний менеджмент являє собою самостійну галузь науки управління, яка займається дослідженням механізму здійснення інвестицій.

Інвестиції як об’єкт інвестиційного менеджменту

Інвестиції найчастіше визначаються як капітальні вкладення організації і відповідний їм приріст. Поняття інвестицій охоплює портфельні (фінансові) і реальні інвестиції. Розгляд інвестицій на макрорівні передбачає аналіз закупівель нового капіталу. На мікрорівні інвестиції діляться на кілька видів:

 • Споживчі – придбання нерухомості або продуктів тривалого користування, які дозволяють знизити вплив інфляції і отримати доходи від комерційного використання;
 • Інвестиції в бізнес – створення процесу виробництва, націленого на отримання прибутку, інвестування в реальні активи, що забезпечують виробництво продукції;
 • Фінансові інвестиції – вкладення в цінні папери або передача інвесторам права на фінанси в обмін на отримання доходу в майбутньому;
 • Інтелектуальні інвестиції – придбання патентів, проведення спільних наукових досліджень або вкладення в навчання персоналу;
 • Альтернативні інвестиції – вибір нестандартних способів розміщення капіталу (наприклад, предмети мистецтва та інші цінності).

Інвестиції є об’єктом управління в процесі інвестиційного менеджменту, а предметом управління інвестиціями можна вважати все пов’язані з ними питання.

Завдання інвестиційного менеджменту

До завдань управління інвестиціями як галузі менеджменту слід віднести:

 • Визначення сутності інвестицій як економічної категорії, класифікація та структуризація інвестицій;
 • Вибір найбільш дешевих і надійних джерел фінансування капітальних вкладень;
 • Розробка методів обґрунтування напрямків капітальних вкладень;
 • Формування оптимального інвестиційного портфеля та планування інвестиційної діяльності;
 • Вибір напрямків використання інвестицій в організації;
 • Аналіз і оцінка інвестиційних ризиків, визначення способів їх нівелювання або зниження;
 • Оцінка впливу інвестиційної діяльності на загальний фінансовий стан організації;
 • Розробка обґрунтованої процедури прийняття інвестиційних рішень.

Виконання завдань інвестиційного менеджменту передбачає вибір одного або декількох методів інвестицій, тобто прийомів або способів, які вирішують будь-яку проблему інвестування за допомогою розрахунку і оцінки деяких показників. Для цих цілей можуть використовуватися експертні або економіко-математичні методи, а також методи соціально-економічного аналізу. Вибір методів залежить від специфічних особливостей предмета інвестиційного менеджменту в конкретній ситуації.

Посилання на основну публікацію