Поведінка лідера при ухваленні рішення

Лідерство є важливим компонентом результативного керівництва. Лідер проявляється в групі людей, має авторитетну думку і заслуговує повагу.

Ефективні якості лідера пов’язані з його організаційними здібностями і міжособистісними комунікаціями. Лідер здатний впливати на співробітників, пробуджуючи в них сильні якості характеру, стримуючи слабкі і непродуктивні почуття.

Для лідера прийняття рішення відбувається або самостійним чином, або у разі делегування завдань.

Лідерським рішенням називають альтернативний вибір, пов’язаний зі своєю відповідальністю за результат виконання.

Категорії прийняття рішень

Процес прийняття рішення поділяють на дві категорії:

 • Запрограмовані, є наслідком здійснення послідовних кроків і вчинках. Схема створюється один раз і повторюється періодично при появі подібних ситуацій. У даній категорії низька ініціативність керівника, іноді вона відсутня повністю.
 • Незапрограмовані, відбуваються в непередбачених ситуаціях, що характеризуються нестандартними, неструктурованими і невідомими факторами. Такі рішення не підкоряються єдиною схемою, тут важлива присутність лідера, відповідального за власну ініціативу.

Моделі прийняття рішення

Моделі прийняття рішення підкоряються чотирьохкроковому процесу:

 • Виявлення проблеми. Здійснюється діагностикою, усвідомленням, актуалізацією і збором необхідної інформації.
 • Визначення проблеми. Здійснюється формулюванням і встановлення причинно-наслідкових зв’язків.
 • Знаходження альтернативи, пошук всіляких варіантів вирішення поставлених завдань.
  Вибір найкращого рішення.

За даними А. Карпова дана модель складається з наступних етапів:

 • знаходження первинних величин;
 • створення загальної бази інформації;
 • формування кращого рішення;
 • визначеність мети в поданні кожного співробітника;
 • колективне об’єднання;
 • пошук критеріїв, відповідних індивідуальних переваг;
 • вибір.

Дослідники Саймон і Марч ставилися з критикою до подібних раціональним моделям, вказуючи їх неточність в когнітивних, політичних і організаційних факторах. Вони висунули свою версію розуміння процесу прийняття рішення у вигляді наступних фаз:

 • фаза розвідування, характеризується виявленням проблем і актуалізацією прийняття рішення;
 • Фаза проектування, здійснюється шляхом формулювання різних варіантів вирішення питань, покладаючись на власний досвід;
 • фаза вибору, пошук оптимального рішення.

Відомий в теорії менеджменту Генрі Мінцберг дані моделі читає недосконалими, так як в них процеси прийняття рішень є формалізованими і локалізованими в часі. Дослідник пропонує наступну схему прийняття рішень:

Спочатку обдумування. При визначенні проблеми здійснюється діагностування виниклих питань, потім визначаються можливі варіанти і виноситься рішення. Спочатку бачення. Починається з процесу підготовки та інкубування інформації, потім характеризується просвітленням і верифікацією. Спочатку дії. Характеризується послідовними діями, потім здійснюється вибір і закріплення рішення.

Підводячи підсумки вищесказаного, можна відзначити те, що грамотний лідер вміє залучати всіх співробітників для вирішення спільних завдань, підтримує їх і вивільняє внутрішній потенціал, стимулює прояв почуття співробітництва і співучасті в загальному процесі. Їх увагу і проявлений інтерес до роботи, а також власна відповідальність і гордість за свою компанію має величезне значення для ефективності всієї організації.

Посилання на основну публікацію