✅Посадова інструкція керівника з ризик-менеджменту

Посадова інструкція керівника з ризик-менеджменту – це основний нормативно-організаційний документ, що встановлює функції, права, обов’язки і відповідальність даного співробітника.

Обов’язки керівника з ризик-менеджменту

Як правило, керівник з ризик-менеджменту безпосередньо підпорядковується генеральному директору підприємства. При цьому основними цілями діяльності даного співробітника є:

 • мінімізація або запобігання збитків підприємства;
 • досягнення планового значення чистого прибутку підприємства.

Для досягнення перерахованих цілей керівник з ризик-менеджменту виконує ряд обов’язків:

 • Проведення цілеспрямованої роботи по визначенню загроз виникнення збитків і виявлення джерел появи ризиків. Для цього фахівець аналізує звітність, організовує проведення аудиту та контрольної перевірки, аналізує прийняті управлінські рішення, розбирає причини виникнення відхилень.
 • Проведення оцінки встановлених ризиків, якості та ефективності існуючої системи управління ризиками.
 • Створення та підтримка актуального стану карти ризиків по всім закріпленим агрегованих ризиків.
 • Формування пріоритетних завдань і ключових факторів успіху для досягнення цілей системи управління ризиком.
 • Розробка політики та методів управління всіма видами агрегованих ризиків, організація затвердження розробленої програми.
 • Безпосередня організація всіх необхідних заходів щодо досягнення цілей ризик-менеджменту, в тому числі планування заходів, розробка, узгодження і організація постановки цілей в розрізі деталізованих ризиків, забезпечення реалізації та застосування необхідних управлінських та організаційних форм роботи.
 • Контроль досягнення цілей по утриманню в заданих межах закріплених ризиків.
 • Ведення періодичної звітності за результатами управління ризиками.
 • Ведення архіву даних, які реалізувалися, що з’явилися і потенційних ризиків.

Показники оцінки діяльності керівника з ризик-менеджменту

Діяльність керівника з ризик-менеджменту оцінюється на базі ключових показників:

 • середня частка виконання щомісячного плану заходів за один квартал;
 • ступінь досягнення заданих цілей мінімізації та запобігання збитків підприємства;
 • виконання плану по річного чистого прибутку підприємства.

Основні права керівника з ризик-менеджменту

Даний співробітник має права, які необхідні для виконання безпосередніх функціональних обов’язків:

 • винесення на розгляд керівництва пропозицій щодо вдосконалення системи управління ризиками підприємства;
 • участь в плануванні розвитку підприємства;
 • участь в складання нормативної документації, що зачіпає сферу управління ризиками;
 • розробка методичних рекомендацій з управління ризиками для кожного підрозділу підприємства;
 • ініціація створення нових організаційних форм для досягнення цілей системи управління ризиками;
 • отримання звітів в розрізі окремих напрямків діяльності підприємства з необхідною деталізацією;
 • ініціація необхідних управлінських впливів для досягнення план з мінімізації та усунення закріплених видів ризику.

Вимоги до керівника з ризик-менеджменту при прийомі на роботу

Даний співробітник повинен мати вищу освіту, зазвичай вітається освіту в сфері менеджменту. Крім того, серед основних вимог до кваліфікації керівника з ризик-менеджменту – наявність досвіду відповідної роботи.

Потенційний кандидат на цю посаду повинен володіти знаннями в частині ризик-менеджменту і деякими навичками програмування, бути здатним до самонавчання і самостійної роботи. Керівник з ризик-менеджменту повинен володіти аналітичними і комунікативними здібностями, навичками вирішення різних конфліктних ситуацій і емоційною стійкістю.

Посилання на основну публікацію