Порядок розробки управлінських рішень

Управлінське рішення – це складна система взаємопов’язаних компонентів, які торкаються усіх сфер діяльності підприємства. По суті, управлінське рішення визначає подальший розвиток підприємства на короткострокову і середньострокову перспективу. Ухвалення рішення – дія, що має в своїй основі і суті багатоступінчастий алгоритм. Розглянемо більш детально етапи розробки управлінських рішень.

1 етап – підготовчий

На даному етапі керівник або експертна група отримує великий обсяг внутрішньої і зовнішньої інформації, мета якої – сформувати найбільш повне уявлення про ситуацію і намітити перехід до наступного ступеня – визначення мети і завдань управлінського рішення. Мета, яка міститься в управлінському рішенні, визначає, на початковому етапі, передумови і перспективи подальших дій, тобто розробки оціночних механізмів.

Розробка оціночних механізмів – один з ключових елементів початкового етапу, оскільки дозволяє отримати частину вхідної інформації і провести її детальний аналіз і перейти до загальної діагностики ситуації в цілому.

Проведення діагностики пов’язане для керівників з низкою труднощів, оскільки дає лише часткове уявлення про ситуацію і розмиті перспективи досягнення мети і завдань, але цей етап вкрай необхідний для наступного кроку – прогнозування розвитку ситуації в процесі прийняття рішення.

Після того, як ці кроки пройдені, і підготовчий етап завершено, керівник може порекомендувати експертній групі перейти до наступного етапу – розробка управлінського рішення

2 етап – розробка управлінського рішення

Після того, як підготовчий етап повністю завершено, керівник може провести аналіз інформації і формулювання кілька шляхів розвитку ситуації в разі прийняття управлінського рішення. Інформація подається керівником графічно і оформляється у вигляді різноманіття взаємопов’язаних альтернатив і сценаріїв. З великого числа варіантів здійснюється відбір найбільш перспективного. На даному етапі відбувається також оформлення ризиків, що виникають у разі прийняття того чи іншого сценарію, але є можливість перейти до наступного етапу прийняття управлінського рішення.

3 етап – здійснення управлінського рішення, аналіз, оцінка ефективності

Спочатку на даному етапі відбувається колективна експертна оцінка прийнятого рішення. Оцінює інформацію керівник і учасники експертної групи. Колективна оцінка дає керівникові можливість найбільш повно представити ситуацію і оцінити її додаткові переваги і недоліки.

Після колективної оцінки, відбувається безпосередньо процес вибору альтернативи – прийняття рішення. Керівник вибирає з раніше представлених альтернатив, які пройшли початкові етапи.

Потім керівник переходить до планування подальших дій. На цьому кроці призначаються відповідальні виконавці та здійснюється весь комплекс дій, пов’язаний з рішенням, а керівнику залишається перейти до наступного кроку – контролю за виконанням.

Контроль повинен здійснюватися на всіх етапах управлінського рішення, надаючи керівнику найбільш повну інформацію про процес в режимі реального часу.

Заключним кроком і дією в порядку розробки управлінського рішення є оцінка результатів, що показує, наскільки ефективно діяв колектив і керівник, працюючи над управлінським рішенням.

Будь-яке рішення керівника проходить ці етапи. Деякі з них можуть проходити цей ланцюжок кілька разів. Ефективний і грамотний керівник оцінює будь-яке рішення з точки зору ефективності та раціональності, зміцнюючи підприємство, створюючи основу успішного бізнесу.

Посилання на основну публікацію