Поняття планування

Планування як спосіб управління підприємством

Планування є основною ланкою та організаційним початком всього процесу реалізації цілей підприємства. План потрібний не тільки великим і середнім, а й малим підприємствам. Нормативність встановлює вимоги до ефективності використання ресурсів і результатів господарювання. І саме ринок має можливість скорегувати економічні процеси і привести їх до необхідного рівноваги. План в умовах ринку і самостійності підприємств має забезпечити перш ритмічність виробництва, отримання стабільних доходів і стабільного фінансового стану підприємств.

Діяльність, пов’язану з плануванням, можна розділити на кілька основних етапів.

Функції планування

У загальному випадку функції планування такі:

 • Аналітична функція,
 • Функція наукового прогнозування,
 • Функція моделювання,
 • Функція програмування,
 • Функція організації виконання плану.

Аналітична функція відповідає за такі дії:

 • здійснюється аналіз внутрішнього середовища та аналіз зовнішнього середовища системи (організації);
 • аналізу піддається досягнутий рівень розвитку системи: її первинні змінні, змінні управління і змінні ефективності;
 • в ході аналізу (аудиту) виявляються ресурси, якими володіє організація: трудові, фінансові, матеріально-технічні та нематеріальні ресурси;
 • на основі аналізу визначається вихідний рівень розробки нового плану ( «база»);
 • аналізу піддаються численні процеси і тенденції розвитку зовнішнього середовища.

Функція наукового прогнозування включає прогнозування, орієнтується на цільові установки політики системи – організації. Грунтується на найбільш зручних для її керівництва способах реакції на дії (зміни) зовнішнього середовища і визначає концепцію найбільш раціонального шляху досягнення цілей. Планування визначає параметри можливого майбутнього стану системи і її середовища.

До функції моделювання відносять:

 • розробляється модель майбутнього стану системи ( «модель потрібного майбутнього»),
 • моделюється «траєкторія системи» – шлях її переходу з реальним станом в бажане майбутнє,
 • використовуються економіко-математичні моделі, виражені сукупністю синтетичних розрахункових показників,
 • в якості моделей використовують узагальнюючі характеристики наукових прогнозів, балансові моделі та ін.

Моделювання при плануванні відповідає наступним діям:

 • розробляється програма діяльності по реалізації моделі майбутнього,
 • програмою є стратегічний план, а також сукупність комплексних програм вирішення найбільш важливих завдань планового періоду.

У кібернетиці план – це: ранжована система цілей + набір програм діяльності по їх досягненню.

Функція організації виконання плану включає:

 • контроль за ходом виконання встановлених в плані завдань,
 • коригування їх відповідно до об’єктивно мінливих умов,
 • попередження або виявлення виникаючих диспропорцій і вироблення заходів щодо їх усунення і т.д.

До основних функцій планування з точки зору теорії управління відносяться: цілопостанова, прогнозування, моделювання, програмування.

Посилання на основну публікацію