Показники ефективності управлінських рішень

Оцінка ефективності управлінських рішень

Ефективність управлінських рішень в організації є одним з напрямків досліджень сучасного менеджменту. Найбільш очевидним і логічним критерієм оцінки ефективності управлінського рішення можна назвати рівень досягнення поставленої мети, однак його вимір можливо за допомогою різних показників.

Всі критерії оцінки ефективності управлінських рішень поділяються на кілька груп:

  • внутрішні;
  • зовнішні;
  • Загальні.

Внутрішні критерії відповідають організаційним цілям і задачам, а зовнішні – вимірюваним показниками зовнішнього середовища. До загальних критеріїв прийнято відносити час і якість рішення, ступінь участі в процесі прийняття рішення зацікавлених осіб і виконавців, цінність рішення.

Повноцінна оцінка ефективності управлінських рішень неможлива без вивчення кожного показника окремо і в сукупності, так як різні показники відображають різні характеристики ефективності управлінського рішення. Аналіз різних показників в сукупності дозволяє отримати найбільш комплексну картину ефективності управлінського рішення.

Процес оцінки ефективності управлінських рішень починається з вибору основного критерію ефективності, його обґрунтування та розробки методики розрахунку за даним критерієм.

Вимоги до показників ефективності управлінських рішень

Система показників, що застосовуються для оцінки ефективності управлінських рішень, повинна:

  • Максимально відповідати цілям оцінки;
  • Максимально відображати ефекти і наслідки управлінського рішення.

Найбільш частою метою оцінки ефективності управлінського рішення в організації є пошук можливостей підвищення їх результативності. Досягнення повноти відображення ефектів можливо шляхом використання великої кількості різних показників. Здійснення оцінки ефективності управлінських рішень неможливе без бази для порівняння. Нормативна база може визначатися за допомогою різних підходів – за базу може бути прийнято еталонне значення показника, або експертна оцінка необхідного значення, або значення показника в базовому періоді.

Результатом оцінки ефективності управлінського рішення може бути не тільки порівняння з нормативними показниками, а й виявлення тенденцій у зміні вимірюваних показників. Крім того, слід звернути увагу на причини змін. Для таких спостережень використовуються відносні показники, за допомогою яких можна охарактеризувати інтенсивність змін ефективності управлінських рішень.

Зміст показників ефективності управлінських рішень

У загальному вигляді ефективність управлінських рішень можна оцінити через ставлення економічного результату управлінських рішень до величини витрат на досягнення цього результату. При такому підході економічний результат може бути виражений величиною відхилення цільового показника від нормативного, аналогічно ступеня відхилення витрат від нормативу для даного цільового показника.

До прямих показників економічної ефективності управлінських рішень можна віднести:

  • Величину реінвестованого доходу;
  • Відношення величини реінвестованого доходу до величини вартісних і тимчасових витрат на підготовку, прийняття і реалізацію відповідних управлінських рішень.

Складнощі в процесі оцінки ефективності управлінського рішення полягають в практичну неможливість визначити ефекти управлінських рішень вищого менеджменту, а також в безперервності процесу прийняття управлінських рішень.

Посилання на основну публікацію