Поділ праці та спеціалізація

Сутність поділу праці в організації

Організація включає в себе певну кількість працівників, і, чим ширше спектр послуг, що надаються, тим більша кількість персоналу необхідно організації, щоб задовольняти запити споживачів. Через великої кількості працівників виникає необхідність поділу праці, тобто, розподілу посадових обов’язків різного типу між різними співробітниками. Чим вужче спектр обов’язків, тим ефективніше відбувається робота. Розподіл функцій відбувається не тільки у виробничому відділі компанії, але і в інших, включаючи управлінський персонал. Кожен з працівників виконує певну діяльність, несе певні права і відповідальність, але тільки в рамках своїх повноважень.

На практиці розподіл праці полягає в складанні груп працівників за однаковим функціоналом.

Так з’являються люди, які займаються тільки своїм спектром питань і функцій. Подібне розділення веде до спеціалізації, тобто, концентрації зусиль працівника в певній галузі. Чим чіткіше прописані для працівника функціональні обов’язки, відповідальність і права, тим конкретніше його спеціалізація. У письмовій формі особливості спеціалізації кожного працівника закріплюються за допомогою посадових інструкцій.

Спеціалізація у виробництві полягає в різному наборі техніки і інструментів, різному кінцевому продукті для кожної з груп працівників. В управлінні спеціалізація полягає в різному наборі управлінських функцій, а також в особливостях структури відділів організації (тобто, особливості ієрархії). Управлінське поділ праці залежить від місії організації, початкової структури організації, її розмірів, виду діяльності. Іноді на нього впливають особливості галузі, в якій працює організація, або географічні фактори. Через індивідуальних особливостей кожної з організацій на ринку, поділ праці в них специфічне. Не буває двох компаній з однаковою спеціалізацією працівників.

Напрямки розподілу праці в організації

Два типу напрямків розподілу праці:

 • за стадіями. Роботи діляться на етапи, починаючи з прийому сировини та інших ресурсів і закінчуючи кінцевим продуктом. Це горизонтальна спеціалізація.
 • ієрархічна (в компанії в цілому і її відділах). Це вертикальна спеціалізація.

Горизонтальна спеціалізація передбачає поділ праці в залежності від виконуваних функцій: виробництво (і всередині нього власна спеціалізація), персонал, наукові розробки і ноу-хау, фінанси, маркетинг. При поділі враховується тип роботи і його складність. Горизонтальна спеціалізація буває:

 • предметна (залежить від особливостей продукту);
 • подетальна (залежить від особливостей частин продукту);
 • технологічна (залежить від методів отримання результату).

Вертикальна спеціалізація залежить від виконуваних функцій і стосується ієрархічної системи організації. Процес відбувається так: призначаються керівники відділів, які відповідають за прийняття рішень в рамках відділу і за їх реалізацію. Потім вибираються фахівці з більш вузьким функціоналом, але розбираються в широкому спектрі питань. Призначаються рядові працівники.

Існує три рівні вертикальної спеціалізації:

 • низова. Це бригадири, начальники змін, начальники ділянок, найчастіше в виробничому відділі. Вони керують робітниками і координують їхні дії в процесі виробництва, але на тактичні рішення компанії вплив не роблять, займаються тільки оперативними.
 • середньо рівнева. Керівники відділів, філій фірми, підрозділів. На цьому рівні знаходиться більше 50% всього управлінського апарату організації. Тут приймаються тактичні рішення про подальші дії.
 • вища. Вище керівництво організації, адміністрація, яка відповідає за стратегічне планування і керівництво як компанією в цілому, так і її функціональними підрозділами, філіями, відділами. Кількість топ-менеджерів в організації зазвичай становить від 3% до 7% персоналу. Тут приймаються основні стратегічні рішення.

На кожному з рівнів вертикальної спеціалізації передбачений певний набір виконуваних функцій і їх обсяг.

Фактори, що обмежують розподіл праці

При поділі праці існує ряд факторів, які можуть перешкодити більш вузької спеціалізації. Вплив може надати як поєднання чинників, так і якийсь один. Якщо підходити до розподілу праці з позицій комплексного охоплення, можна точніше розподілити функції персоналу.

На поділ праці впливають:

 • техніка та технологія (характеристики обладнання, його потенціал, невикористані технічні ресурси, умови експлуатації, що використовується сировина, розмір запитів ринку і розмір отримуваної продукції, який може видавати обладнання);
 • психологічний і фізичний стан персоналу (особисті здібності і можливості, рівень завантаження на виробництві, кількість застосовуваних фізичних зусиль, техніка безпеки, рівень шкоди для здоров’я);
 • соціальні фактори (зміст функцій в процесі роботи, система мотивації, застосування або незастосування творчих підходів в роботі, кар’єрний ріст, зростання кваліфікації, заробітної плати);
 • економічні фактори (вплив спеціалізації на продукт, на витрати з його виробництва, початкові витрати на закупівлю матеріалів, витрати на персонал, його навчання).

Значення спеціалізації

У процесі виробництва, особливо в великих компаніях, спеціалізація сприяє формалізації умов праці, що полегшує роботу. Але чим вужчою стає спеціалізація, тим більше додаткових підрозділів з’являється, і сама спеціалізація звужується ще сильніше. Крім цього існує небезпека бюрократизації процесу, який тільки сповільнює роботу і заважає побачити спільну мету діяльності організації. Координація діяльності зростає, час на роботу в кожному відділі збільшується, тому що потрібно узгоджувати дії з іншими відділами все частіше. До того ж існує ризик зниження рівня задоволення результатами роботи у рядових працівників, звідси виникає плинність кадрів, що характерно для великих виробництв з низькокваліфікованим працею.

Посилання на основну публікацію