Побудова організаційної культури

Етапи побудови організаційної культури

Стадіями побудови організаційної культури є такі п’ять стадій:

 • Визначення місії компанії, її стратегії, головних цілей та цінностей. На даному етапі необхідно поставити головні пріоритети і виробити принципи і норми компанії.
 • Дослідження існуючої організаційної культури. З’ясування рівня відповідності сформованої оргкультури і певної на першому етапі стратегії розвитку. Визначення цінностей, як позитивних, так і негативних
 • Розробка заходів, які будуть націлені на формування, розвиток і фіксування цінностей і моделей поведінки
 • Впливу на культуру компанії, метою яких є усунення негативних цінностей
 • Оцінка успішності даних впливів, внесення відповідних змін.

Труднощі побудови організаційної культури

З найбільшими труднощами можна зіткнутися на другому етапі побудови організаційної культури, на етапі дослідження культури. Вони пов’язані в більшості своїй з методологічним аспектом, з проблемою становлення вітчизняної теорії управління. Такі труднощі обумовлені наступним:

 • Слабкою розробленістю теорії організаційної культури
 • Нестачею діючих моделей поведінки споживачів
 • Відсутністю тимчасової стабільності організаційної культури
 • Низькими можливостями так званого міжкультурного перенесення існуючих
 • закономірностей культури організації
 • Нечіткими межами поняття культури організації, її місця в складі компонентом цілісної організаційної структури
 • Низькими можливостями розкриття результатів досліджень через те, що така інформація є конфіденційною

Через складність подолання перерахованих труднощів, стають можливими такі наслідки для організації:

 • Занадто поверхневе тлумачення, яке в одиничних випадках може привести до значних змін в організаційній культурі
 • Обмежена інтерпретація, яка не враховує специфіки внутрішніх субкультур. Подібне тлумачення зміцнює протиріччя між цілями кожного окремого працівника і цілями колективу
 • Помилкове тлумачення, яке стає причиною незбалансованості розвитку компанії.

Як було сказано раніше, велика частина труднощів доводиться на етап вивчення існуючої культури організації. Даний етап можна назвати основним для формування організаційної культури, і він є базою для успіху її вдосконалення. І, в разі, якщо компанія не зможе подолати перелічені труднощі, виконання наступних етапів побудови культури організації не є доцільним.

Принципи побудови організаційної культури

Існують наступні принципи побудови культури організації, які необхідно брати до уваги:

 • Комплексність уявлень про функції економічної системи компанії. Даний принцип передбачає, що культура підприємства повинна бути вираженням не тільки взаємодії між членами підсистем, наприклад виробничої системи, а й комплексу думок про функції такої системи в загальному і її членів зокрема, включаючи цілі, ринки, характер продукції і т.д.
 • Першочерговість позначення філософії і цінностей. Принцип має на увазі, що перед процесом побудови організаційної культури має бути визначення або позначення цінностей і філософії організації
 • Історичність. Принцип говорить про тривалому часу формування культури організації. Воно може займати роки і десятиліття, що формує стиль менеджменту в компанії, характер її економічної системи.
 • Комплексність оцінки. Оцінка впливу культури на конкурентоспроможність компанії повинна бути виконана комплексно.
Посилання на основну публікацію