Планування як функція управління підприємством

Сенс функції планування

Планування – створення майбутнього бажаного образу чогось і кроків по його досягненню.

Планування в організації являє собою формування організаційного способу в майбутньому. Планування є обов’язковою передумовою досягнення організаційних цілей, так як дозволяє сформулювати кроки по її досягненню. Це робить планування однією з ключових функцій управління.

Метою планування є забезпечення досягнення цілей організації шляхом поетапного виконання поставлених завдань.

Процес планування можна умовно розділити на кілька етапів:

 • Прогнозування – розгляд можливих варіантів майбутнього, оцінка ризиків і ймовірностей;
 • Визначення та вибір альтернативи розвитку компанії;
 • Формулювання цілей;
 • Розробка плану дій, необхідних для досягнення цілей, і графіка відповідних робіт;
 • Складання бюджету.

Види планів

За ступенем охоплення плани можуть бути:

 • Спільними, які охоплюють діяльність компанії цілком;
 • Приватними, які охоплюють деякі окремі сфери або види діяльності.

За змістом планування планування може бути:

 • Стратегічним – націленим на пошук можливостей;
 • Тактичним – покликаним створити деякі передумови;
 • Оперативним – спрямованим на реалізацію можливостей.

По предмету планування його можна розділити на:

 • Цільове – призначене для визначення цілей;
 • Планування коштів – розподіл різних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових);
 • Програмне – схоже з цільовим, але більш низького рівня, планування кроків по досягненню мети, складання програм;
 • Планування дій і заходів – ще нижчий рівень планування, створення програми окремого заходу або події.

Планування можна також класифікувати за сферами застосування (планування виробництва, збуту, персоналу), за термінами (короткострокове (до 1 року), середньострокове (від 1 до 3 років), довгострокове (більше 3 років)), по можливості внесення змін (жорстке і гнучке).

Принципи планування

 • Принцип єдності – розгляд організації як цілісного організму, системи взаємопов’язаних елементів, планування діяльності яких впливає на інші елементи і діяльність компанії в цілому;
 • Принцип участі – в процесі планування повинні брати участь всі особи, на яких впливають результати цього процесу;
 • Принцип безперервності – планування має здійснюватися на постійній основі, що дозволить реагувати на часті зміни зовнішнього середовища організації і коригувати план відповідно до них;
 • Принцип гнучкості – забезпечення можливості вносити зміни в результати процесу планування, викликані змінами зовнішнього або внутрішнього середовища або інший необхідністю;
 • Принцип точності – конкретизація і деталізація планів до того рівня, який дозволений умовами діяльності компанії та іншими факторами;
 • Реальність – планування має базуватися на дійсних умов діяльності компанії і в його результатах повинні виходити досяжні цілі і плани;
 • Забезпечення планових завдань ресурсами – реалізація плану неможлива без доступу до необхідних матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • Директивність – планування має бути спрямованим, за кожну частину плану повинна бути визначена відповідальність.
Посилання на основну публікацію