Планування організаційних змін

Організаційні зміни

Всі організації прагнуть не тільки виживати, але й розвиватися, тому дуже важливою є адаптація до змін зовнішнього і внутрішнього середовища.

Організаційні зміни в компанії є рішення керівників до зміни однієї внутрішньої змінної або декількох, а також складових цілей компанії, її структури, завдань, технології і людського фактора.

При плануванні організаційних змін керівництву необхідно проявляти проактивность і реактивність, тобто або самому проявити активність, або відреагувати на вимоги події.

Проактивність означає передбачення подій, ініціація змін, прагнення до управління долею компанії. Реактивність є відповіддю на ситуацію, що відбувається, адаптацію до змін, пом’якшенням їх можливих наслідків.

Особливості планування організаційних змін

Для того щоб протистояти конкурентам, краще обслуговувати споживачів, забезпечити необхідний технологічний рівень будь-якої організації необхідно втілювати в життя зміни, які підлягають плануванню. Організаційні зміни можуть бути в:

 • Основній структурі,
 • Завдань і діяльності,
 • Застосовуваної технології,
 • Управлінській структурі і процесах,
 • Організаційній культурі,
 • Персонал підприємства,
 • Ефективності роботи компанії в цілому, і ін.

Для здійснення ефективного планування організаційних змін повинні бути дотримані відповідні правила, які можуть регламентувати діяльність керівників і менеджерів:

 • Необхідне узгодження методів і процесів змін зі звичайною діяльністю та процесами в сфері управління на підприємстві,
 • Визначення керівництвом конкретних заходів, їх форму, ступінь участі всіх працівників і ін.
 • Узгодження процесів перебудови компанії відповідно до роботою різних підрозділів,
 • При управлінні змінами включаються різні аспекти, тому необхідна участь в плануванні крім керівництва фахівців, що мають власні погляд на складні і багатосторонні проблеми,
 • Прийняття рішень в сфері застосування різноманітних підходів і типів втручання, які можуть сприяти правильному початку перебудови, систематичного ведення роботи, можливість впоратися з опором, отримання підтримки, а також здійснення необхідних змін.

Перед тим, як проводити зміни в організації (компанії), необхідно провести глибокий і ретельний аналіз попереднього розвитку компанії, стану підприємства на даний момент і можливостей в перспективі (майбутньому).

Також необхідно проаналізувати структуру підприємства, його цілі і завдання, систему управління, співробітників (систему персоналу), соціальну та психологічну атмосферу в компанії і колективах.

Планування змін здійснюється шляхом розробки програми перетворень, яка має передбачити кілька необхідних етапів:

 • Підготовка інформації,
 • збір інформації,
 • визначаються напрямки роботи та їх наслідки,
 • відбувається організаційно-технічне та соціальне проектування,
 • практична реалізація підготовчих і планованих змін.

Ці етапи повинні бути намічені, і їх здійснення проводиться в певній послідовності. В результаті завершення певного етапу настає важливий рубіж в рамках виконання проекту в цілому. Всі етапи необхідно поділяти на завдання, які будуть реалізовані у відповідній послідовності: один раніше іншого, якісь один за іншим, а деякі здійснюються паралельно.

Посилання на основну публікацію