Підходи до організаційних структур

Методи формування організаційної структури

Серед основних методів формування сучасної організаційної структури:

 • метод аналогій, який полягає у використанні організаційної форм і механізмів управління, вироблених в рамках типових управлінських структур, а також у визначенні меж і умов і їх застосування.
 • експертно-аналітичний метод, який полягає в проведенні аналітичного обстеження та вивчення організації з залученням кваліфікованих фахівців, її керівників і співробітників для встановлення специфічно, проблемних місць в роботі апарату управління, а також у виробленні варіантів раціональних рішень в частині формування і перебудови. Крім оцінки і висновки експертів про ефективність і раціональність структури управління, в рамках даного методи можуть бути проаналізовані та узагальнені передові тенденції в сфері менеджменту. Серед усього різноманіття експертних методів відзначимо метод розробки табличних або графічних описів процесів організаційного управління, що відображають рекомендації по більш ефективною їх організації.
 • методика структуризації цілей, що передбачає побудову системи якісно сформульованих цілей всієї організації.

Підходи до проектування структури управління

Найбільш важливе місце серед базових компонентів проектування структури управління відводиться принципу виділення серед функцій організації гомогенних типів управлінської діяльності.

Відповідно до цього, принципами формування окремих підрозділів в структурі управління можуть бути:

 • тип виконуваних робіт;
 • характер виробленої продукції або надання послуг (для організації, яка випускає широкий асортимент продукції або послуг);
 • види виробничих процесів (доречно тоді, коли це дозволить підвищити ефективність використання обладнання та продуктивності персоналу);
 • територіальний поділ (для організацій з великою географією діяльності);
 • характеристика сегмента споживачів (при наявності груп клієнтів, які можна розділити за різними істотними ознаками: стать, розмір доходу або вік);
 • типи планованих до реалізації проектів (для випадків формування спеціалізованих бригад для виконання окремих завдань).

Підхід, який передбачає формування підрозділів за функціями, є найпоширенішою формою.

Підходи до коректування організаційної структури

Розробка структури управління є прерогативою її вищого менеджменту і розглядається в якості одного з етапів стратегічного планування. У більшості випадків рішення про необхідність коригування структури приймають вищі керівники.

 • Серед типових причин для коригування управлінської структури:
 • висока ступінь завантаженості вищого менеджменту підприємства;
 • відсутність орієнтації існуючої структури на перспективу. Важливо розуміти, що ключове завдання структури управління – відповідність стратегічної мети підприємства в цілому;
 • наявність розбіжностей з різних організаційних моментів, що. ускладнює виконання завдань і має на увазі сумніви співробітників в справедливості розподілу влади;
 • збільшення масштабів діяльності;
 • збільшення асортименту продукції, що виробляється, вихід на новий ринок або освоєння нової виробничої технології;
 • злиття кілька господарюючих суб’єктів в один;
 • зміни в технології управління;
 • необхідність зміни технології виробничого процесу;
 • вплив факторів зовнішнього економічної обстановки.
Посилання на основну публікацію