Підсистеми управління якістю

Управління якістю в організації являє собою складний процес, втілений в системі менеджменту якості. Для докладного і комплексного аналізу процесу управління якістю в організації часто використовується декомпозиція – методологічний прийом, що передбачає виділення в складі однієї складної системи декількох підсистем за певною ознакою. Застосування такого підходу дозволяє виділити три основні групи підсистем управління якістю в організації:

 • Загальні підсистеми;
 • Спеціальні підсистеми;
 • Забезпечити підсистеми.

На малюнку нижче представлений склад зазначених підсистем процесу управління якістю.

Загальні підсистеми

До загальних підсистем управління якістю відносяться:

 • Підсистема планування і прогнозування рівня технічної якості продукції;
 • Підсистема регулювання якості продукції в процесі виробництва;
 • Підсистема контролю якості;
 • Підсистема обліку змін рівня якості;
 • Підсистема стимулювання і відповідальності за якість продукції.

Ці підсистеми прийнято вважати загальними, так як їх існування є необхідним для забезпечення діяльності будь-якої системи менеджменту якості незалежно від специфіки продукції, особливостей організації або факторів зовнішнього середовища. Можна стверджувати, що будь-яку систему управління якістю можна описати або визначити через опис її загальних підсистем.

Планування і прогнозування технічного рівня якості є необхідною для забезпечення функціонування будь-якої системи менеджменту якості в будь-якій організації. Регулювання якості в процесі виробництва здійснюється з метою досягнення необхідного рівня якості продукції. Контроль і облік змін рівня якості призначений для того, щоб компанія могла виявити причини змін рівня якості та розробити відповідні методи і інструменти управління ім. Підсистема стимулювання і відповідальності за якість продукції містить у собі принцип розподілу відповідальності за рівень якості між співробітниками організації та методи, призначені для підвищення залученості персоналу в процес управління якістю.

Спеціальні підсистеми

Спеціальними підсистемами управління якістю вважаються:

 • Підсистема стандартизації;
 • Підсистема випробувань продукції;
 • Підсистема профілактики браку у виробництві;
 • Підсистема атестації;
 • Підсистема сертифікації.

Спеціальними дані підсистеми управління якістю називаються тому, що їх функціонування різниться в залежності від специфіки діяльності організації. Крім того, компанія, яка здійснює управління якістю, може без втрати його рівня відмовитися від впровадження будь-якої з перерахованих спеціальних підсистем в разі, якщо не бачить необхідності в її існуванні.

Стандартизація використовується підприємствами, орієнтованими на виробництво однотипних продуктів, де рівень якості визначається в тому числі відповідністю продукту еталону. Підсистеми випробувань продукції та профілактики шлюбу необхідні для забезпечення кращого контролю за рівнем якості продукції, що виробляється. Атестація і сертифікація в області якості є обов’язковими лише для деяких продуктів (наприклад, харчових), більшість організацій впроваджують такі підсистеми добровільно з метою підтвердження свого рівня якості в очах споживачів і партнерів.

Забезпечити підсистеми

Забезпечити підсистеми процесу управління якістю включають в себе підсистеми:

 • Правового забезпечення;
 • Інформаційного забезпечення;
 • Матеріально-технічного забезпечення;
 • Метрологічного забезпечення;
 • Кадрового забезпечення;
 • Організаційного забезпечення;
 • Технологічного забезпечення;
 • Фінансового забезпечення.

Зазначені підсистеми не є безпосередньою змістовною частиною механізму управління якістю, але їх існування необхідно для забезпечення його функціонування. Як правило, функції таких підсистем приймають на себе відповідні підрозділи організації.

Посилання на основну публікацію