PEST-аналіз

Визначення поняття

Будь-яка компанія існує в тісному контакті з зовнішнім середовищем, яка служить джерелом її ресурсів – матеріальних і людських, і отримання необхідної інформації. Все це компанія перетворює в послуги, які передає в зовнішній простір. Отже, для можливості існування і розвитку підприємству необхідно постійно перебувати в процесі взаємного обміну з зовнішнім середовищем.

Природно, що зовнішнє середовище численна, різноманітна і неоднорідна за своїм складом. Майже всі її компоненти впливають на компанію, різниця тільки в ступені, характер і періодичності їх впливу. Тому всі зовнішні фактори вимагають пильної і регулярного вивчення. Для цих цілей і існує PEST-аналіз.

PEST-аналіз – (макроекономічна) модель оцінки зовнішнього середовища для розрахунку фактора успішного впливу компанії. Найчастіше використовується для розуміння потенційного ринку при запланованому виході на нього з новим продуктом. (Див. Бізнес-моделі)

Термін англійською мовою: PEST analysis (Sociological, Technological, Economical and Political Change), на німецькій мові: STEP-Analyse.

Для здійснення PEST-аналізу необхідно мати перелік ключових зовнішніх чинників, які істотно впливають на бізнес організації. Серед доступних джерел інформації для PEST-аналізу – ЗМІ, Інтернет.

Основні стратегічні сфери PEST-аналізу

З огляду на те, що PEST-аналіз стосується зовнішніх чинників, які впливають на діяльність підприємства, зовнішнє середовище прийнято розділяти наступним чином:

 • – макросередовище (уряд, економіка, соціально-демографічне середовище, науково-технічний прогрес, природні фактори).
 • – Мікросередовище (постачальники, покупці, акціонери, конкуренти, кредитори, профспілки).

Традиційно PEST-аналіз стосується вивчення виключно макросередовища, яка включає в себе досить велику кількість факторів, тому із загального їх числа прийнято розглядати тільки чотири вузлових напрямки, які надають найбільш істотний вплив на діяльність організації:

 • 1) політична (P),
 • 2) економічна (E),
 • 3) соціальна (або соціокультурна) (S),
 • 4) технологічна (T).

Політичні фактори в PEST-аналізі

Вивчення політичних чинників в рамках PEST-аналізу мотивовано тим, що влада регулює механізм обігу грошей та інші питання, пов’язані з отриманням прибутку і необхідних ресурсів.

Мета і об’єкти PEST-аналізу:

 • Зрозуміти механізм розподілу державою основних економічних ресурсів.
 • Аналіз урядової стабільності.
 • Вивчення податкової політики і законодавства в сфері антимонопольного права, зовнішньоекономічного законодавства, законів з охорони природного середовища, регулювання зайнятості населення.
 • Розуміння державного впливу на галузь, його позиції по відношенню до іноземного капіталу.
 • Мати уявлення про наміри органів державної влади щодо розвитку суспільства та про засоби, за допомогою яких передбачається впроваджувати свою політику.

Економічні чинники в PEST-аналізі

Економічні аспекти є важливою умовою ділової активності для більшості підприємств. Ці макроекономічні показники впливають на рівень життя населення і його платоспроможність. За допомогою цієї інформації можна спрогнозувати попит, рівень цін, прибутковість. Тому аналіз економічних чинників дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються економічні ресурси на рівні держави.
Мета і об’єкти:

 • Тенденції зміни валового національного продукту.
 • Інвестиційна політика.
 • Рівень безробіття і інфляції.
 • Процентна ставка і курс іноземної валюти.
 • Рівень цін і заробітної плати, зокрема, вимірювання фактичного особистого доходу і загальна кількість грошей в обігу.
 • Ціни на енергоресурси.
 • Визначення загального рівня економічного розвитку і ринкових відносин. Вивчення конкуренції на ринку.
 • Дефіцит бюджету, норми оподаткування.
 • Соціальні фактори в PEST-аналізі

Мета і об’єкти:
– Вивчити формування споживчих переваг, їх зміна і можливого попиту, активність споживачів.
– Демографічна структура населення, якість життя людей і ставлення до нього.
– Стиль життя, звичаї і звички, ставлення людей до праці, соціальна мобільність населення.

Технологічні чинники в PEST-аналізі

Важливо стежити за динамікою технологічних змін, так як існує загроза втрати ринку, якщо трохи відстати від існуючих тенденцій.

Аналіз технологічної складової макросередовища дозволяє своєчасно перебудуватися на виробництво і реалізацію технологічно перспективного продукту, а також вчасно відмовитися від застарілих технологій, що використовуються.

Мета і об’єкти:

 • Захист інтелектуальної власності;
 • Ознайомлення з державною політикою в області НТП;
 • Вплив розробок в інших областях на продукцію і діяльність фірми.
 • Вивчення нових технологій, наукових відкриттів, нових продуктів, нових патентів, які з’являються на ринку.
 • Удосконалення необхідного технічного обладнання та процесів виробництва, автоматизація і способи обробки інформації.
Посилання на основну публікацію