Перспективні управлінські рішення

Ознаки управлінського рішення

Рішення – це вибір з двох і більше альтернатив. Коли людина опиняється в складній ситуації, йому необхідно зробити вибір.

Управлінське рішення – особлива категорія, яка містить в собі невідворотність і взаємопов’язаність з діяльністю підприємства і пов’язане з його розвитком або збитками. Чи не будь-яке рішення можна назвати управлінським рішенням, оскільки є ряд ознак, що дозволяють віднести рішення до даного виду.

Управлінське рішення можна виявити за такими ознаками:

  • По цільовій установці;
  • За великої кількості альтернатив
  • Вольовий домінанту, наявної в наявності в процесі прийняття рішення

Якщо керівник ототожнює рішення з ознаками, то воно є управлінським і може розглядатися як одне з ключових у процесі розвитку фірми. Ухвалення управлінського рішення пов’язане з рядом особливостей, традиційних для даного виду рішень.

Особливості управлінських рішень керівника

  • Істотні ресурсні витрати різного роду, виникають при прийнятті та реалізації управлінських рішень
  • Вплив не тільки на ситуацію, а й підприємство, а також групи людей і керівників з істотним часовим проміжком.

Розглянемо цю класифікацію управлінських рішень більш докладно.

Класифікація управлінських рішень

Управлінське рішення повсякденному спрямованості. Воно виражається в тій категорії, коли рішення відповідає всім вимогам, описаним раніше, але носить щоденний або часто повторюваний характер.

Управлінське рішення поєднане з високою часткою оперативності – керівник в процесі діяльності здійснює операції, пов’язані з повсякденною діяльністю і приймає рішення.
Стабілізуючі управлінські рішення – перебуваючи в умовах кризи, соціально – економічна система має суттєвий вплив на підприємство. Рішення даної групи дозволяють стабілізувати підприємство і ввести його в стан спокою. Іноді стабілізуючий рішення носить тривалий характер. Прибувати в стані рівноваги і спокою, організація може економити дефіцитні ресурси і використовувати їх в потрібний момент.

Перспективні управлінські рішення – ця характеристика для тих рішень, які розраховані на різні періоди часу, тобто на перспективу. Перспектива може бути короткостроковій, середньостроковій, довгострокової.

У короткостроковій перспективі управлінські рішення приносять найшвидший, але і найменший за обсягом ефект. У середньостроковій перспективі можуть знаходитися управлінські рішення маленького тимчасового діапазону, виконання яких затягнулися по ряду причин. Перехід з короткостроковій в середньострокову групу перспектив може відбуватися з – за неефективне управління.

Довгострокові перспективи – найпривабливіші для керівника, вони супроводжуються найбільшим економічним ефектом. Дана група пов’язана з найбільшим часовим проміжком і ресурсними витратами. Однак ці перспективи приносять найбільший прибуток керівнику і додаткові можливості для організації. Перспективні рішення керівника можуть вивести підприємство на новий рівень розвитку і відкрити додаткові можливості для бізнесу.

Перспективні управлінські рішення – найцікавіші, оскільки процес їх реалізації найскладніший і багатоетапний. Компоненти для реалізації управлінських рішень можуть бути зовнішніми і внутрішніми, а так само позиковими і тимчасово доступними. Які б ресурси не використав керівник для його реалізації, перспективні рішення завжди будуть залучати найбільшу увагу керівника.

Перспектива рішення полягає в тому, щоб керівник міг просувати підприємство. Якщо фірма розвивається і приносить прибуток власнику, то його рішення досить ефективні. Бувають випадки, коли ефективні та перспективні рішення не можуть бути реалізовані. Це пов’язано з недостатнім досвідом менеджера. Якщо практики в управлінні буде більше, то і рішення будуть перспективніше.

Посилання на основну публікацію