Переваги аутсорсингу

Аутсорсинг має свої переваги і недоліки. До переваг можна віднести: – Фокусування на основному виді діяльності.

 • – Доступ до ресурсів і фондам, яких немає в наявності (професійні кадри, фінансові, інформаційні ресурси, виробничі фонди).
 • – Зниження собівартості функцій, переданих на аутсорсинг.
 • – Зниження ризиків за рахунок колективних інвестицій.
 • – Підвищення якості.
 • – Відсутність необхідності мати в наявності мобілізаційні активи, інвестувати в другорядні напрямки діяльності.
 • – Мінімізація залежності від суб’єктивних причин припинення бізнес-процесів (хвороба співробітників, конфлікт).
 • – Підвищення продуктивності праці за рахунок концентрації на головних напрямках і більш ефективного використання живої праці.
 • – Доступ до новітніх технологій.

Недоліки аутсорсингу

У той же час аутсорсинг має ряд недоліків: – Втрата контролю над переданими функціями.

 • – Витік інформації.
 • – Зниження якості при несумлінності аутсорсера.
 • – Поява залежності від партнера, особливо якщо йому передані важливі функції або функції, пов’язані з обігом грошових коштів.
 • – Ускладнення логістичних процесів.
 • – Соціальна напруженість і відкритий опір персоналу, переданого на сторону.
 • – Можливість змови постачальника послуг (підрядника) з контролюючим його співробітником компанії-замовника: ціни завищуються, а різниця ділиться навпіл (відкат!).
 • – Рентабельність оператора бізнесу потрапляє в залежність від ступеня економічної ефективності виробника.
 • – Загроза відриву керівної ланки від бізнес-практики.
 • – Обмеження можливостей для навчання та зростання своїх фахівців.
 • – Використання постачальником застарілих технологій, списування старих основних засобів.

Ведення аутсорсингу

З огляду на ці моменти, доцільно застосовувати аутсорсинг в випадках якщо:

 • – переданий вид діяльності не є конкурентно значущим, і аутсорсинг не загрожує компанії втратою ключової компетенції, можливостей і ноу-хау;
 • – знижується ризик, пов’язаний зі змінами ринкової ситуації або купівельних переваг – простіше і дешевше знайти нових постачальників з необхідними можливостями і ресурсами, ніж перебудовувати внутрішню діяльність компанії, ліквідуючи одні потужності та створюючи нові;
 • – підвищується організаційна гнучкість і оперативність прийняття рішень, скорочується час розробки і виведення на ринок нових товарів;
 • – підвищується зосередженість компанії на основному бізнесі.
Посилання на основну публікацію