1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Способи класифікації ризиків

0 коментарів
Способи класифікації ризиків

Ризиком вважається ситуація при якій можливий найбільш несприятливий результат. При цьому ризиком вважається тільки та ситуація, яка виникає в процесі комерційної діяльності. Ризики, в основному, виникають у...

Подібність і відмінності теорій лідерства

0 коментарів
Керівник і лідер

В європейських країнах з розвинутою економічною системою поняття лідерства та керівництва сприймаються як рівнозначні, тотожні. Розглянемо практичний приклад, для того щоб зрозуміти відмінності цих понять.

Керівник -...

Система контролю у виробничому менеджменті

0 коментарів
Сутність контролю виробничої діяльності

Контроль виробництва є важливим процесом, що включає в себе спостереження за виробничим процесом, коригування технологічних параметрів з метою забезпечення рівня якості продукції, що випускається вимогам стандарту...

Система управлінського контролю в організації

0 коментарів
Сутність управлінського контролю

Управлінський контроль є однією з функцій управління, без якої неможлива реалізація інших функцій управління. За допомогою контролю відбувається вироблення політики підприємства і процес прийняття рішень, що забезпечує...

Системний напрямок в менеджменті

0 коментарів
Сутність системного підходу

Системний підхід не є набором інструкцій та принципів для управлінців, він являє собою спосіб мислення по відношенню до компанії і управління в ній.

Система являє собою певну...

Стадії управлінського рішення

0 коментарів
Управлінське рішення

Рішення розглядається як продукт управлінської діяльності, а процес його прийняття - як процес, який веде до появи цього продукту.

Ухвалення рішення є свідомим вибором з наявних варіантів (альтернатив)...

Служба ризик-менеджменту

0 коментарів
Служба ризик-менеджмент

Ризик-менеджмент або процес управління ризиками є процесом, спрямованим на прийняття і виконання управлінських рішень, які націлені на скорочення ймовірної появи негативного результату і зниження ймовірних втрат при здійсненні...

Удосконалення організаційно-виробничої структури управління

0 коментарів
Поняття організаційно виробничої структури управління

На сьогоднішній день, під виробничим підприємством прийнято розуміти відокремлену спеціалізовану одиницю, в основі якої знаходиться якісно організований трудовий колектив, який може за допомогою існуючих в...

Удосконалення виробничого менеджменту

0 коментарів
Специфіка виробничого менеджменту

Виробничий менеджмент є свого роду системою керуючих впливів, які представлені у вигляді законів, планів, указів і різних фінансових важелів.

Виробничий менеджмент є діяльністю, спрямовану на управління процесом...

Сутність і значення мотивації

0 коментарів
Сутність мотивації

Суть мотивації полягає в стимулюванні діяльності людини, процес спонукання себе та інших на здійснення дій, а також вплив на поведінку людини для досягнення особистої, колективної і суспільної мети.

...