Менеджмент

Суб’єктивні управлінські рішення
Управлінське рішення - це завжди елемент вибору з безлічі альтернатив з метою досягнення поставленої мети. Управлінське рішення є досить складним...
Зв’язок управлінського аналізу і контролю
Актуальність управлінського аналізу і контролю У сучасних умовах формування соціально - економічного середовища актуальність менеджмент - аналізу і контролю витрат...
Сучасні системи управлінського контролю
Поняття управлінського контролю Управлінський контроль в сучасному менеджменті сприймається як ключова функція. Крім того, управлінський контроль - це діяльність, яка...
Способи класифікації ризиків
Способи класифікації ризиків Ризиком вважається ситуація при якій можливий найбільш несприятливий результат. При цьому ризиком вважається тільки та ситуація, яка...
Подібність і відмінності теорій лідерства
Керівник і лідер В європейських країнах з розвинутою економічною системою поняття лідерства та керівництва сприймаються як рівнозначні, тотожні. Розглянемо практичний...
Система контролю у виробничому менеджменті
Сутність контролю виробничої діяльності Контроль виробництва є важливим процесом, що включає в себе спостереження за виробничим процесом, коригування технологічних параметрів...
Система управлінського контролю в організації
Сутність управлінського контролю Управлінський контроль є однією з функцій управління, без якої неможлива реалізація інших функцій управління. За допомогою контролю...
Системний напрямок в менеджменті
Сутність системного підходу Системний підхід не є набором інструкцій та принципів для управлінців, він являє собою спосіб мислення по відношенню...
Стадії управлінського рішення
Управлінське рішення Рішення розглядається як продукт управлінської діяльності, а процес його прийняття - як процес, який веде до появи цього...
Служба ризик-менеджменту
Служба ризик-менеджмент Ризик-менеджмент або процес управління ризиками є процесом, спрямованим на прийняття і виконання управлінських рішень, які націлені на скорочення...