Менеджмент

Сутність організаційної структури управління підприємством
Зміна середовища застосування оргструктур управління підприємством У минулих десятиліттях все більше промислових корпоративних підприємств в країні змушені були відходити від...
Системний підхід у виробничому менеджменті
Сутність системи і системного підходу В рамках концепції системного підходу всі процеси розглядаються в якості єдиних систем, які володіють деякими...
Структурна теорія лідерства
Лідерство є одним з проявів влади. Обов'язковою умова лідерства є наявність влади в певних формальних і неформальних організаціях, які представляють...
Системна теорія лідерства
Згідно системної теорії лідерства, лідерство є основним процесом організації міжособистісних відносин в групі, а лідер є основним суб'єктом управління даним...
Сутність інвестиційного менеджменту
Інвестиційний менеджмент як частина загальної системи управління Інвестиційний менеджмент представляє собою частину загального менеджменту організації. Інвестиційний менеджмент - сукупність інструментів...
Мережеві управлінські рішення
Становлення і розвиток мережевих управлінських рішень Сучасна соціально - економічна система диктує представника бізнесу свої умови розвитку і трансформації. Впровадження...
Сучасні технології управлінських рішень
Основи сучасного управління Беручи управлінське рішення, сучасний керівник повинен працювати на випередження негативних наслідків, оцінюючи сучасні технології менеджменту з використанням...
Сутність управлінських рішень
Управлінське рішення - одночасно процес і результат аналізу інформації, прогнозування, оптимізації та вибору альтернативи з безлічі можливих способів досягнення поставленої...
Структура ділової наради
Нарада - особливий спосіб взаємодії між людьми, вид ділового спілкування, головне завдання якого полягає в роз'ясненні проблем організації, обговоренні її...
Сучасні класифікації ризиків
Поняття ризику Ризик є невід'ємним компонентом сучасного суспільства, зачіпаючи всі сфери життєдіяльності людини і суспільства в цілому. У повсякденному житті...