1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Опір організаційним змінам

0 коментарів

Організаційні зміни - це зміни в організаційній структурі, викликані змінами в зовнішньому середовищі. Як правило, такі зміни характеризуються відмовою від звичних цінностей, норм і схем робочих процесів, які є перешкодами...

Структура і процес розвитку конфлікту

0 коментарів

Конфлікт являє собою впорядковану структуру соціальної взаємодії. Дана структура передбачає виділення ключових елементів, серед яких учасники конфлікту, ресурси конфліктного протистояння, причинне поле конфлікту, наявність сил, безпосередньо в боротьбі не беруть...

Стратегія ризик-менеджменту

0 коментарів

Стратегія ризик-менеджменту є мистецтвом управління ризиками підприємства в умовах невизначених господарських ситуацій, яке засноване на прогнозуванні ризиків і впровадження методів їх зниження. Така стратегія включає в себе правила, на базі...

Мережева організаційна структура

0 коментарів
Сутність і основні характеристики мережевих організаційних структур

При переході на більш гнучкі, сучасні методи управління компанією часто вдаються до побудови мережевих організаційних структур.

Незаперечною перевагою мережевих структур є те, що...

Ситуаційна теорія лідерства

0 коментарів
Сутність ситуаційного підходу до лідерства

Основна ідея ситуаційної теорії лідерства полягає в запереченні існування ідеального лідерського стилю. На думку фахівців, які дотримуються ситуаційного підходу до лідерства, вибір стилю лідерства залежить...

Стиль керівництва в теорії лідерства та типи лідерів

0 коментарів
Значення лідерства та особистості лідера

Лідер - особистість, яка здатна об'єднати і повести за собою людей для досягнення будь-якої мети.

Поняття лідерства нероздільно з необхідністю досягнення будь-якої мети. Лідер повинен...

Сутність теорії лідерства

0 коментарів
Вивчення проблеми лідерства

Феномен лідерства досліджувався найдавнішими вченими і філософами. У менеджменті інтерес до цього явища вперше проявився в період розквіту школи наукового менеджменту. Перші дослідження лідерства були націлені на...

Сутність організаційної структури управління підприємством

0 коментарів
Зміна середовища застосування оргструктур управління підприємством

У минулих десятиліттях все більше промислових корпоративних підприємств в країні змушені були відходити від старих, властивих їм перш структур управління, і адаптуватися до роботи...

Системний підхід у виробничому менеджменті

0 коментарів
Сутність системи і системного підходу

В рамках концепції системного підходу всі процеси розглядаються в якості єдиних систем, які володіють деякими якостями і функціями, які не властивими елементів, що входять до...

Структурна теорія лідерства

0 коментарів

Лідерство є одним з проявів влади. Обов'язковою умова лідерства є наявність влади в певних формальних і неформальних організаціях, які представляють собою самі різні рівні і масштаби.

Поняття лідерства і різні...