Менеджмент

Зміст організаційної культури
Функції організаційної культури Зміст організаційної культури в будь-якій організації специфічне. Компоненти, що входять до її складу, можуть відрізнятися в різних...
Відповідність культури прийнятої стратегії
Загальна концепція культури в організації Всі характеристики організаційної культури (стереотипи поведінки, норми поведінки в групі, цінності, філософія, правила поведінки у...
Системний підхід
Поняття системного підходу до вивчення організаційної культури Системний підхід розглядає об'єкти вивчення як цілісні системи. Це метод наукового пізнання, в...
Опір організаційним змінам
Організаційні зміни - це зміни в організаційній структурі, викликані змінами в зовнішньому середовищі. Як правило, такі зміни характеризуються відмовою від...
Структура і процес розвитку конфлікту
Конфлікт являє собою впорядковану структуру соціальної взаємодії. Дана структура передбачає виділення ключових елементів, серед яких учасники конфлікту, ресурси конфліктного протистояння,...
Стратегія ризик-менеджменту
Стратегія ризик-менеджменту є мистецтвом управління ризиками підприємства в умовах невизначених господарських ситуацій, яке засноване на прогнозуванні ризиків і впровадження методів...
Мережева організаційна структура
Сутність і основні характеристики мережевих організаційних структур При переході на більш гнучкі, сучасні методи управління компанією часто вдаються до побудови...
Ситуаційна теорія лідерства
Сутність ситуаційного підходу до лідерства Основна ідея ситуаційної теорії лідерства полягає в запереченні існування ідеального лідерського стилю. На думку фахівців,...
Стиль керівництва в теорії лідерства та типи лідерів
Значення лідерства та особистості лідера Лідер - особистість, яка здатна об'єднати і повести за собою людей для досягнення будь-якої мети....
Сутність теорії лідерства
Вивчення проблеми лідерства Феномен лідерства досліджувався найдавнішими вченими і філософами. У менеджменті інтерес до цього явища вперше проявився в період...