Менеджмент

Засоби менеджменту
Засоби управління - це інструменти, технології, важелі управління. У загальному розумінні засоби менеджменту - це оформлені, конкретизовані аспекти, компоненти функцій...
Сутність стратегічного управління
Як вже говорилося, сутність стратегічного управління полягає в складанні та втіленні на практиці стратегії організації, яка заснована на постійному контролі...
Система стратегічного управління
В даний час для успішного функціонування на ринку і забезпечення переваг в конкурентній боротьбі організація повинна бути гнучкою, вміти оперативно...
Стадії виконання стратегії
Після визначення стратегія, настає найскладніший етап в стратегічному управлінні, пов'язаний з необхідністю намічену стратегію реалізувати. На першій стадії виконання стратегії...
Системи управління
Сутність поняття «система управління» Фахівці галузі управління висувають різні формулювання терміну «система управління». Самою ємною, на наш погляд, є така:...
Стратегічний вибір
Поняття стратегічного вибору Стратегічний вибір - це один з елементів процесу стратегічного управління організацією, етап, який настає після аналізу та...
Зв’язки в організації та координація
Принцип координації Коли організація за розмірами стає великої або середньої, в ній утворюється кілька підрозділів. Але кожне з підрозділів займається...
Структурні методи управління конфліктом
Поняття управління конфліктом Конфлікти в організації неминучі, але, якщо вони проходять стихійно, це призводить до зниження ефективності, перебоїв в робочому...
Сучасні погляди на типологію організації
Загальне поняття типології організацій У будь-якій країні існує велика кількість організацій: комерційні і некомерційні, державні та недержавні, виробничі і невиробничі....
Зміст поняття лідерства в управлінні організацією
Лідер є особистістю, за якої всі інші члени групи визнають права брати на себе відповідальність за прийняття найбільш відповідальних рішень,...