1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Засоби менеджменту

0 коментарів

Засоби управління - це інструменти, технології, важелі управління. У загальному розумінні засоби менеджменту - це оформлені, конкретизовані аспекти, компоненти функцій управління, які передбачають застосування конкретних методів управління.

Технології управління

Кожна...

Сутність стратегічного управління

0 коментарів

Як вже говорилося, сутність стратегічного управління полягає в складанні та втіленні на практиці стратегії організації, яка заснована на постійному контролі й оцінці змін в діяльності організації для збереження здатності виживати...

Система стратегічного управління

0 коментарів

В даний час для успішного функціонування на ринку і забезпечення переваг в конкурентній боротьбі організація повинна бути гнучкою, вміти оперативно реагувати на зміни, постійно шукати нові можливості ринку і інновації,...

Стадії виконання стратегії

0 коментарів

Після визначення стратегія, настає найскладніший етап в стратегічному управлінні, пов'язаний з необхідністю намічену стратегію реалізувати.

На першій стадії виконання стратегії проводиться поглиблене вивчення стану середовища, цілей і розробленої стратегії. Тут...

Системи управління

0 коментарів
Сутність поняття «система управління»

Фахівці галузі управління висувають різні формулювання терміну «система управління». Самою ємною, на наш погляд, є така: система управління - це сукупність елементів, які утворюють ієрархію контурів...

Стратегічний вибір

0 коментарів
Поняття стратегічного вибору

Стратегічний вибір - це один з елементів процесу стратегічного управління організацією, етап, який настає після аналізу та збору даних.

Під час стратегічного вибору відбувається остаточне рішення, який...

Зв'язки в організації та координація

0 коментарів
Принцип координації

Коли організація за розмірами стає великої або середньої, в ній утворюється кілька підрозділів. Але кожне з підрозділів займається своїм спектром обов'язків. Якщо між ними не буде існувати взаємодії,...

Структурні методи управління конфліктом

0 коментарів
Поняття управління конфліктом

Конфлікти в організації неминучі, але, якщо вони проходять стихійно, це призводить до зниження ефективності, перебоїв в робочому процесі.

Управління конфліктом означає підтримку напруженості нижче рівня, який може...

Сучасні погляди на типологію організації

0 коментарів
Загальне поняття типології організацій

У будь-якій країні існує велика кількість організацій: комерційні і некомерційні, державні та недержавні, виробничі і невиробничі. Ефективність діяльності організації визначається загальним потенціалом, який складається з ресурсів...

Зміст поняття лідерства в управлінні організацією

0 коментарів

Лідер є особистістю, за якої всі інші члени групи визнають права брати на себе відповідальність за прийняття найбільш відповідальних рішень, які зачіпають їх інтереси і визначають характер і напрям діяльності...