1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Зв'язок людини і організаційного оточення

0 коментарів
Роль і місце моделей взаємодії людини і організації в сучасному менеджменті
визначення

Модель (лат. Modulus - міра, аналог, зразок) - спрощений макет і який-небудь об'єкт, представлений в ідеальному вигляді,...

Системний підхід до управління

0 коментарів

В середині ХХ ст. в різних галузях науки були виявлені об'єкти, що мають особливу складність, для вивчення яких не вистачало наявних наукових методів і способів, що в свою чергу послужило...

Сучасна управлінська парадигма

0 коментарів

Парадигма (від лат. Paradeigma - приклад, зразок) - це ключова ідея, що лежить в основі побудови наукової концепції. У поняття парадигма управління входять: сама теорія управління зі своїми поняттями; концептуальна...

Сутність управління в ринковій економіці

0 коментарів

Управління в ринковій економіці забезпечує посилення конкурентоспроможності бізнесу. В даний час виробництва необхідно відповідати найвищим вимогам, чому сприяють такі причини:

часу, витраченого на виробництво продукції, стає менше, в той час...

Соціально-економічні системи

0 коментарів

Під соціально-економічними системами прийнято розглядати організацію (від лат. Organize - повідомляю стрункий вигляд, влаштовую). Організацію можна назвати підприємством, фірмою, компанією і т. Д. Під організацією ми розуміємо групу людей, діяльність...

Ситуаційний підхід до управління

0 коментарів

Актуальність і необхідність вивчення і розробки ефективних методів управління обумовлена ​​економічними і соціальними змінами, що відбуваються в сучасному світі. Ситуаційний підхід розглядають як одного з найбільшого наукового результату в області...

Сучасні принципи менеджменту

0 коментарів

Сучасний менеджмент є істотно складнішим і відрізняється від традиційного менеджменту, який застосовувався у всіх галузях і сферах суспільного життя протягом багатьох десятиліть.

Менеджмент виник на рубежі 19-20 вв. після напруженого...

Засоби менеджменту

0 коментарів

Засоби управління - це інструменти, технології, важелі управління. У загальному розумінні засоби менеджменту - це оформлені, конкретизовані аспекти, компоненти функцій управління, які передбачають застосування конкретних методів управління.

Технології управління

Кожна...

Сутність стратегічного управління

0 коментарів

Як вже говорилося, сутність стратегічного управління полягає в складанні та втіленні на практиці стратегії організації, яка заснована на постійному контролі й оцінці змін в діяльності організації для збереження здатності виживати...

Система стратегічного управління

0 коментарів

В даний час для успішного функціонування на ринку і забезпечення переваг в конкурентній боротьбі організація повинна бути гнучкою, вміти оперативно реагувати на зміни, постійно шукати нові можливості ринку і інновації,...