1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Теорії мотивації в менеджменті

0 коментарів
Теоретичні основи мотивації в менеджменті

Мотивація в менеджменті являє собою цілеспрямований процес активізації діяльності співробітників, спрямований на спонукання їх до праці за допомогою задоволення їх потреб. В її основі лежить...

Теорії бюрократії

0 коментарів
Теорія бюрократії М. Вебера

Теорія бюрократії М. Вебера вважається класичною. Саме завдяки цьому німецькому вченому, зокрема його соціологічно дослідження феномену бюрократії початку ХХ століття, цей термін був введений в науковий...

Середовище планування

0 коментарів
Зовнішнє середовище планування

Планування - це спосіб управління організацією, яка функціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, при якому чітко виражені цілі. Середа планування обмежується внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства....

Зв'язок людини і організаційного оточення

0 коментарів
Роль і місце моделей взаємодії людини і організації в сучасному менеджменті
визначення

Модель (лат. Modulus - міра, аналог, зразок) - спрощений макет і який-небудь об'єкт, представлений в ідеальному вигляді,...

Системний підхід до управління

0 коментарів

В середині ХХ ст. в різних галузях науки були виявлені об'єкти, що мають особливу складність, для вивчення яких не вистачало наявних наукових методів і способів, що в свою чергу послужило...

Сучасна управлінська парадигма

0 коментарів

Парадигма (від лат. Paradeigma - приклад, зразок) - це ключова ідея, що лежить в основі побудови наукової концепції. У поняття парадигма управління входять: сама теорія управління зі своїми поняттями; концептуальна...

Сутність управління в ринковій економіці

0 коментарів

Управління в ринковій економіці забезпечує посилення конкурентоспроможності бізнесу. В даний час виробництва необхідно відповідати найвищим вимогам, чому сприяють такі причини:

часу, витраченого на виробництво продукції, стає менше, в той час...

Соціально-економічні системи

0 коментарів

Під соціально-економічними системами прийнято розглядати організацію (від лат. Organize - повідомляю стрункий вигляд, влаштовую). Організацію можна назвати підприємством, фірмою, компанією і т. Д. Під організацією ми розуміємо групу людей, діяльність...

Ситуаційний підхід до управління

0 коментарів

Актуальність і необхідність вивчення і розробки ефективних методів управління обумовлена ​​економічними і соціальними змінами, що відбуваються в сучасному світі. Ситуаційний підхід розглядають як одного з найбільшого наукового результату в області...

Сучасні принципи менеджменту

0 коментарів

Сучасний менеджмент є істотно складнішим і відрізняється від традиційного менеджменту, який застосовувався у всіх галузях і сферах суспільного життя протягом багатьох десятиліть.

Менеджмент виник на рубежі 19-20 вв. після напруженого...