Менеджмент

Теорії мотивації в менеджменті
Теоретичні основи мотивації в менеджменті Мотивація в менеджменті являє собою цілеспрямований процес активізації діяльності співробітників, спрямований на спонукання їх до...
Теорії бюрократії
Теорія бюрократії М. Вебера Теорія бюрократії М. Вебера вважається класичною. Саме завдяки цьому німецькому вченому, зокрема його соціологічно дослідження феномену...
Середовище планування
Зовнішнє середовище планування Планування - це спосіб управління організацією, яка функціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, при якому чітко...
Зв’язок людини і організаційного оточення
Роль і місце моделей взаємодії людини і організації в сучасному менеджменті визначення Модель (лат. Modulus - міра, аналог, зразок) -...
Системний підхід до управління
В середині ХХ ст. в різних галузях науки були виявлені об'єкти, що мають особливу складність, для вивчення яких не вистачало...
Сучасна управлінська парадигма
Парадигма (від лат. Paradeigma - приклад, зразок) - це ключова ідея, що лежить в основі побудови наукової концепції. У поняття...
Сутність управління в ринковій економіці
Управління в ринковій економіці забезпечує посилення конкурентоспроможності бізнесу. В даний час виробництва необхідно відповідати найвищим вимогам, чому сприяють такі причини:...
Соціально-економічні системи
Під соціально-економічними системами прийнято розглядати організацію (від лат. Organize - повідомляю стрункий вигляд, влаштовую). Організацію можна назвати підприємством, фірмою, компанією...
Ситуаційний підхід до управління
Актуальність і необхідність вивчення і розробки ефективних методів управління обумовлена ​​економічними і соціальними змінами, що відбуваються в сучасному світі. Ситуаційний...
Сучасні принципи менеджменту
Сучасний менеджмент є істотно складнішим і відрізняється від традиційного менеджменту, який застосовувався у всіх галузях і сферах суспільного життя протягом...