1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Теорія трансформаційного лідерства

0 коментарів
Поняття трансформаційного лідерства

Лідери - харизматичні люди, як правило, видатні. При цьому дана характеристика не найважливіша для ефективного лідерства в сучасних умовах. Вчені вважають, що харизма безумовно важлива, але основним...

Технології в виробничому менеджменті

0 коментарів
Процес впровадження технологій у виробництво

Сучасне виробництво і управління не може обійтися без сучасних технологій. Процес впровадження технологій у виробництво пов'язаний з рядом труднощів і передбачає наступні кроки:

Формування сприятливих...

Тактичні управлінські рішення

0 коментарів
Сутність і особливості тактичних управлінських рішень

Тактичні управлінські рішення - це рішення, що приймаються на середньому і вищому управлінських рівнях на рік або квартал та включають заходи, які необхідні для...

Типи організаційної культури

0 коментарів

Найбільш поширена типологія організаційних культур, запропонована К. Камероном і Р. Квінном. В основі даної типології лежать 4 групи критеріїв, взаємопов'язаних з ключовими цінностями організації. До цих критеріїв належать:

Гнучкість і...

Творчі мотивації

0 коментарів
Особливості творчого процесу з позиції мотивації

Елементи творчості висвітлюються в різних видах професійної діяльності людини. Творчість являє собою соціально обумовлену цілеспрямовану, творчу діяльність людей, найкращим чином представляє продуктивні компоненти, які...

Вимоги до контролю в менеджменті

0 коментарів
Сутність контролю

Контроль являє собою процес, за допомогою якого менеджери і керівники підприємства можуть визначити, чи правильними є їх рішення, а також потрібна їх коригування в подальшому.

Метою контролю є...

Технології організаційних змін

0 коментарів
Напрямки робіт по здійсненню організаційних змін

Технологія управління змінами в організації має на увазі два основних напрямки роботи:

усвідомлене залучення керівника в процеси управління змінами; включення керівником інших співробітників в...

Типи стратегічних змін

0 коментарів
Завдання реалізації організаційної стратегії

Реалізація організаційної стратегії націлена на вирішення трьох ключових завдань:

Визначення значущості адміністративних завдань, розстановка пріоритетів відповідно до прийнятої організаційною стратегією; Визначення відповідності стратегії і внутрішньоорганізаційні елементів...

Теорії влади в управлінні

0 коментарів
Подання про менеджмент влади

Сучасний керівник повинен поєднувати в собі якості лідера і ефективного керівника. Влада - це соціально - економічний ресурс, який дає індивіду виключне право управління ресурсами і...

Теорії корпоративного управління

0 коментарів
Сутність корпоративного управління

В даний час питанням розвитку практики корпоративного управління, як в Україні, так і за кордоном, приділяється все більше уваги. Проте, в науковій літературі досі відсутня єдність підходів...