Менеджмент

Теорія трансформаційного лідерства
Поняття трансформаційного лідерства Лідери - харизматичні люди, як правило, видатні. При цьому дана характеристика не найважливіша для ефективного лідерства в...
Технології в виробничому менеджменті
Процес впровадження технологій у виробництво Сучасне виробництво і управління не може обійтися без сучасних технологій. Процес впровадження технологій у виробництво...
Тактичні управлінські рішення
Сутність і особливості тактичних управлінських рішень Тактичні управлінські рішення - це рішення, що приймаються на середньому і вищому управлінських рівнях...
Типи організаційної культури
Найбільш поширена типологія організаційних культур, запропонована К. Камероном і Р. Квінном. В основі даної типології лежать 4 групи критеріїв, взаємопов'язаних...
Творчі мотивації
Особливості творчого процесу з позиції мотивації Елементи творчості висвітлюються в різних видах професійної діяльності людини. Творчість являє собою соціально обумовлену...
Вимоги до контролю в менеджменті
Сутність контролю Контроль являє собою процес, за допомогою якого менеджери і керівники підприємства можуть визначити, чи правильними є їх рішення,...
Технології організаційних змін
Напрямки робіт по здійсненню організаційних змін Технологія управління змінами в організації має на увазі два основних напрямки роботи: усвідомлене залучення...
Типи стратегічних змін
Завдання реалізації організаційної стратегії Реалізація організаційної стратегії націлена на вирішення трьох ключових завдань: Визначення значущості адміністративних завдань, розстановка пріоритетів відповідно...
Теорії влади в управлінні
Подання про менеджмент влади Сучасний керівник повинен поєднувати в собі якості лідера і ефективного керівника. Влада - це соціально -...
Теорії корпоративного управління
Сутність корпоративного управління В даний час питанням розвитку практики корпоративного управління, як в Україні, так і за кордоном, приділяється все...