1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Типи організаційної культури

0 коментарів

Найбільш поширена типологія організаційних культур, запропонована К. Камероном і Р. Квінном. В основі даної типології лежать 4 групи критеріїв, взаємопов'язаних з ключовими цінностями організації. До цих критеріїв належать:

Гнучкість і...

Творчі мотивації

0 коментарів
Особливості творчого процесу з позиції мотивації

Елементи творчості висвітлюються в різних видах професійної діяльності людини. Творчість являє собою соціально обумовлену цілеспрямовану, творчу діяльність людей, найкращим чином представляє продуктивні компоненти, які...

Вимоги до контролю в менеджменті

0 коментарів
Сутність контролю

Контроль являє собою процес, за допомогою якого менеджери і керівники підприємства можуть визначити, чи правильними є їх рішення, а також потрібна їх коригування в подальшому.

Метою контролю є...

Технології організаційних змін

0 коментарів
Напрямки робіт по здійсненню організаційних змін

Технологія управління змінами в організації має на увазі два основних напрямки роботи:

усвідомлене залучення керівника в процеси управління змінами; включення керівником інших співробітників в...

Типи стратегічних змін

0 коментарів
Завдання реалізації організаційної стратегії

Реалізація організаційної стратегії націлена на вирішення трьох ключових завдань:

Визначення значущості адміністративних завдань, розстановка пріоритетів відповідно до прийнятої організаційною стратегією; Визначення відповідності стратегії і внутрішньоорганізаційні елементів...

Теорії влади в управлінні

0 коментарів
Подання про менеджмент влади

Сучасний керівник повинен поєднувати в собі якості лідера і ефективного керівника. Влада - це соціально - економічний ресурс, який дає індивіду виключне право управління ресурсами і...

Теорії корпоративного управління

0 коментарів
Сутність корпоративного управління

В даний час питанням розвитку практики корпоративного управління, як в Україні, так і за кордоном, приділяється все більше уваги. Проте, в науковій літературі досі відсутня єдність підходів...

Теорії мотивації в менеджменті

0 коментарів
Теоретичні основи мотивації в менеджменті

Мотивація в менеджменті являє собою цілеспрямований процес активізації діяльності співробітників, спрямований на спонукання їх до праці за допомогою задоволення їх потреб. В її основі лежить...

Теорії бюрократії

0 коментарів
Теорія бюрократії М. Вебера

Теорія бюрократії М. Вебера вважається класичною. Саме завдяки цьому німецькому вченому, зокрема його соціологічно дослідження феномену бюрократії початку ХХ століття, цей термін був введений в науковий...

Середовище планування

0 коментарів
Зовнішнє середовище планування

Планування - це спосіб управління організацією, яка функціонує під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів, при якому чітко виражені цілі. Середа планування обмежується внутрішнім і зовнішнім середовищем підприємства....