1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Типи нормативів, використовуваних при контролі

0 коментарів

В процесі управління підприємством широке застосування знаходять різні нормативи і норми, які дозволяють на точної основі встановити оптимальні значення витрачених ресурсів, обгрунтовані і ефективні співвідношення між деякими типами ресурсів, ключовими...

Теорії лідерства

0 коментарів
Теорія рис

Теорія рис, або ще її називають теорією лідерських якостей - один з перших підходів в спробі вивчити і пояснити лідерство. Відповідно до цієї теорії лідерами не стають, ними...

Вимоги до організаційної структури

0 коментарів
Принципи формування організаційної структури

До організаційній структурі пред'являються численні вимоги, що відображають її основне призначення в управлінні.

Формально, структура управління повинна зрозумілою, економічною, раціональної, гнучкою, надійною, керованої і стійкою.

Всі...

Теорії характерних особливостей лідерства

0 коментарів
Поведінка лідера в організації

Поведінка лідера в організації розглядається як система соціально значущих, значно усвідомлених, обумовлених різними факторами домінант, власне функціональних характеристик особистості, що виявляються в процесі трудової діяльності з...

Типи управлінських рішень

0 коментарів

Класифікація управлінських рішень дозволяє, беручи до уваги їх особливості, зробити вибір на користь найбільш ефективних в рамках конкретної проблеми.

Управлінські рішення класифікують за:

характером їх прийняття кількості альтернатив частоті прийняття...

Теорія стратегій, інновацій та лідерства

0 коментарів
Наука управління

Наука управління служить нам через заміну словесних міркувань на моделі, кількісні значення і символи. Вона дозволяє конструювати функції різного ступеня складності. Будувати часто зустрічаються моделі розподілу ресурсів, управління...

Трансакційні теорії лідерства

0 коментарів
Сутність лідерства

Як керувати світом, як змусити робити людей те, що вони не хочуть, на ці питання кожен би хотів знати відповідь. Особливо актуально ці питання стали на початку двадцятого...

Теорія трансформаційного лідерства

0 коментарів
Поняття трансформаційного лідерства

Лідери - харизматичні люди, як правило, видатні. При цьому дана характеристика не найважливіша для ефективного лідерства в сучасних умовах. Вчені вважають, що харизма безумовно важлива, але основним...

Технології в виробничому менеджменті

0 коментарів
Процес впровадження технологій у виробництво

Сучасне виробництво і управління не може обійтися без сучасних технологій. Процес впровадження технологій у виробництво пов'язаний з рядом труднощів і передбачає наступні кроки:

Формування сприятливих...

Тактичні управлінські рішення

0 коментарів
Сутність і особливості тактичних управлінських рішень

Тактичні управлінські рішення - це рішення, що приймаються на середньому і вищому управлінських рівнях на рік або квартал та включають заходи, які необхідні для...