1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Теорія постановки цілей

0 коментарів

Теорія постановки цілей відноситься до теорій процесу мотивації. Дана теорія виходить з того, що модель поведінки людини грунтується на цілях, які він сам перед собою ставить. Постановка цілей, навіть під...

Типи стратегій

0 коментарів

Стратегія поведінки на ринку не може бути розпливчастою, неконкретної. Для простоти розробки і реалізації необхідно дотримуватися певних критеріїв.

Існує чотири типи стратегій поведінки, які організація може застосувати, в залежності від...

Типологія цілей за різними ознаками

0 коментарів

У численних роботах дослідників, присвячених проблематиці класифікації організаційних цілей, можна виділити кілька ключових способів класифікації цілей, що розрізняються за критеріями, що використовується в них.

Типологія цілей по ієрархії

Один з...

Типи стратегій бізнесу

0 коментарів

Розробка стратегій фірми - одне з найважливіших умов її ефективного розвитку. Але найчастіше менеджери розробку стратегій обмежують їх поданням до найзагальнішому вигляді, без урахування конкретних їх видів. В результаті стратегічне...

Технологія і проектування робіт

0 коментарів

Опис процесу роботи прийнято називати проектуванням і від нього багато в чому залежить успіх цього процесу. Проектування роботи ділять на два види: формальне - постановка задач, визначення цільових показників та...

Традиційна організація

0 коментарів

Традиційна організація - це комбінація при проектуванні організації лінійної і функціональної департаментизації.

Лінійно-функціональна схема організаційної структури історично виникла в рамках заводського виробництва і стала відповідної «організаційної» реакцією на ускладнюється виробництво...

Технологія роботи

0 коментарів
Поняття технології в менеджменті

Технологія є одним з елементів внутрішнього середовища організації, тобто, елементом, який добре піддається контролю. Без технології неможливо виробництво продукту. Значення поняття технологія зазвичай ширше, ніж виробничий...

Типи конфліктів

0 коментарів
Класифікація конфліктів

Як вже говорилося, конфлікт - це незгода з приводу окремих питань, виникає між двома або кількома сторонами. Сторонами конфлікту в організації можуть бути як окремі люди, так і...

Традиційні концепції лідерства

0 коментарів
Теорія лідерських якостей

Теорія лідерських якостей - це найбільш ранній підхід у вивченні та визначенні лідерства. В даному напрямку проводилися сотні досліджень, які породили досить довгий список розкритих лідерських якостей....

Теорія лідерських якостей

0 коментарів

Теорія лідерських якостей відображає в собі ранні підходи до пояснення та вивчення лідерства. Перші дослідники робили спроби виявити якості, які відрізняють великих історичних особистостей від мас. Дослідники вважали, що лідер...