1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність

0 коментарів
Поняття внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності

Для того щоб визначитися з тим, що з себе представляється внутрішня корпоративна соціальна відповідальність, необхідно розібратися в сутність соціальної відповідальності бізнесу як такий.

Незважаючи на...

Теорії лідерства в менеджменті

0 коментарів
Поняття лідерства в менеджменті

Під лідерством в загальному сенсі прийнято розуміти природний соціально-психологічний процес в групі, яка побудована на впливі особистого авторитету на поведінку членів групи. Воно є одним із...

Теорія Портера-Лоулера

0 коментарів

Теорія мотивації Портера-Лоулера є, на сьогоднішній день, однією з найпопулярніших теорій мотивації. Теорія мотивації дозволяє підсилити мотивацію людей в звичайному житті і на роботі. Мотивація, в свою чергу, це спонукання...

Теорія постановки цілей

0 коментарів

Теорія постановки цілей відноситься до теорій процесу мотивації. Дана теорія виходить з того, що модель поведінки людини грунтується на цілях, які він сам перед собою ставить. Постановка цілей, навіть під...

Типи стратегій

0 коментарів

Стратегія поведінки на ринку не може бути розпливчастою, неконкретної. Для простоти розробки і реалізації необхідно дотримуватися певних критеріїв.

Існує чотири типи стратегій поведінки, які організація може застосувати, в залежності від...

Типологія цілей за різними ознаками

0 коментарів

У численних роботах дослідників, присвячених проблематиці класифікації організаційних цілей, можна виділити кілька ключових способів класифікації цілей, що розрізняються за критеріями, що використовується в них.

Типологія цілей по ієрархії

Один з...

Типи стратегій бізнесу

0 коментарів

Розробка стратегій фірми - одне з найважливіших умов її ефективного розвитку. Але найчастіше менеджери розробку стратегій обмежують їх поданням до найзагальнішому вигляді, без урахування конкретних їх видів. В результаті стратегічне...

Технологія і проектування робіт

0 коментарів

Опис процесу роботи прийнято називати проектуванням і від нього багато в чому залежить успіх цього процесу. Проектування роботи ділять на два види: формальне - постановка задач, визначення цільових показників та...

Традиційна організація

0 коментарів

Традиційна організація - це комбінація при проектуванні організації лінійної і функціональної департаментизації.

Лінійно-функціональна схема організаційної структури історично виникла в рамках заводського виробництва і стала відповідної «організаційної» реакцією на ускладнюється виробництво...

Технологія роботи

0 коментарів
Поняття технології в менеджменті

Технологія є одним з елементів внутрішнього середовища організації, тобто, елементом, який добре піддається контролю. Без технології неможливо виробництво продукту. Значення поняття технологія зазвичай ширше, ніж виробничий...