Менеджмент

Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність
Поняття внутрішньої корпоративної соціальної відповідальності Для того щоб визначитися з тим, що з себе представляється внутрішня корпоративна соціальна відповідальність, необхідно...
Теорії лідерства в менеджменті
Поняття лідерства в менеджменті Під лідерством в загальному сенсі прийнято розуміти природний соціально-психологічний процес в групі, яка побудована на впливі...
Теорія Портера-Лоулера
Теорія мотивації Портера-Лоулера є, на сьогоднішній день, однією з найпопулярніших теорій мотивації. Теорія мотивації дозволяє підсилити мотивацію людей в звичайному...
Теорія постановки цілей
Теорія постановки цілей відноситься до теорій процесу мотивації. Дана теорія виходить з того, що модель поведінки людини грунтується на цілях,...
Типи стратегій
Стратегія поведінки на ринку не може бути розпливчастою, неконкретної. Для простоти розробки і реалізації необхідно дотримуватися певних критеріїв. Існує чотири...
Типологія цілей за різними ознаками
У численних роботах дослідників, присвячених проблематиці класифікації організаційних цілей, можна виділити кілька ключових способів класифікації цілей, що розрізняються за критеріями,...
Типи стратегій бізнесу
Розробка стратегій фірми - одне з найважливіших умов її ефективного розвитку. Але найчастіше менеджери розробку стратегій обмежують їх поданням до...
Технологія і проектування робіт
Опис процесу роботи прийнято називати проектуванням і від нього багато в чому залежить успіх цього процесу. Проектування роботи ділять на...
Традиційна організація
Традиційна організація - це комбінація при проектуванні організації лінійної і функціональної департаментизації. Лінійно-функціональна схема організаційної структури історично виникла в рамках...
Технологія роботи
Поняття технології в менеджменті Технологія є одним з елементів внутрішнього середовища організації, тобто, елементом, який добре піддається контролю. Без технології...