1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Менеджмент

Менеджмент

Характеристики современной организации

0 коментарів
Для того, чтобы мы смогли отличить неорганизованную группу людей от организации, должны существовать признаки, которые отличали толпу от упорядоченной совокупности людей, какой должна быть организация. Такие признаки называются характеристиками организаций....

Организация как объект управления

0 коментарів
Организация является словом греческого происхождения (opYavov - инструмент) и в самом общем смысле обозначает сознательное объединение ресурсов для достижения некоторой цели. В отечественной практике организация может рассматриваться и как совокупность...

Системы подготовки менеджеров в мире

0 коментарів
Обычно в мире выделяют европейскую, американскую и японскую системы подготовки руководителей. В европейской, которая является традиционной и для нашей страны, руководитель рассматривается как квалифицированный специалист, с широким набором теоретических знаний...

Менеджмент как сфера человеческой деятельности

0 коментарів
О чем пишем: Менеджмент - система научных знаний или искусство управления? Взаимосвязь между управлением и менеджментом. Менеджеры и предприниматели от консерватизма к интрапренерства. Системы подготовки менеджеров в мире. Менеджмент -...

Правовий статус громадянина

0 коментарів
Часто аналіз статусу громадянина обмежується цитуванням конституційних положень про права і свободи людини і громадянина (ст. 17-64 Конституції РФ) або посиланнями на них і порівнянням їх відповідності загальновизнаним принципам і...

Національне в державі і суспільстві

0 коментарів
Очевидно, що, продовжуючи «стару» лінію і інерційно слідуючи сформованою традицією, нові проблеми в нових умовах не вирішити. Необхідні інтелектуальний прорив і пошук нестандартних підходів. Перше, що представляється доцільним зробити, -...

Національне та багатонаціональне

0 коментарів
У цьому питанні необхідно насамперед усвідомлення тих посилок, які є історичним надбанням, нашою спадщиною, отриманим від попередніх поколінь. Спочатку державність на території Російської імперії та СРСР, незалежно від того, чи...

Владна підстава управління

0 коментарів
Виключно важливим є те, що управління як явище детермінується ієрархічною структурою суспільства і породжується нею владою. Владою в широкому соціологічному сенсі, виражає незліченні взаємозв'язку між людьми, при яких одні люди...

Методологічні підходи до управління

0 коментарів
У розкритті поняття державного управління, а на його основі всього багатства відповідного наукового знання важливе значення має розуміння обох його складових частин: «державне» і «управління». Справа в тому, що досі...