П. Бергер і Т. Лукман про соціальне конструювання реальності

У сучасному суспільному житті на всіх рівнях соціальності провідну роль набуває конструювання соціальної реальності, і саме тут шикуються кордону соціального контролю мас: по одну сторону ці межі окреслюють поле контролю над масами, маніпулювання ними, по інший – вони фіксують межі впливу на маси і встановлюють зону їх свободи, самоорганізації і зустрічного маніпулювання, якщо можна так сказати, своїми маніпуляторами.

Соціальне конструювання реальності – поняття, яке ввели видні сучасні соціологи П. Бергер і Т. Лукман. Реальність соціально конструюється – так близько 40 років тому сформулювали вони головна теза соціології знання. Ця концепція була сприйнята у філософському і соціологічному світі, сьогодні – це одна із продуктивних теорій, яка вийшла за межі первісного авторського задуму. У Росії ідеї Бергера і Лукмана були відомі досить давно, але у вузькому колі вчених, тільки в кінці 1990-х років вони набули широкого поширення, стали застосовуватися як теоретична основа і в емпіричних дослідженнях, правда, в іншій інтерпретації основних понять.

Що ж, за Бергеру і Лукману, є реальність, а що – знання? Знання – це «впевненість у тому, що феномени є реальними і володіють специфічними характеристиками» [2, 9]. Знання, таким чином, спочатку – зона суб’єктивного. Реальність автори розглядають як «якість, властиве феноменам, мати буття, незалежно від нашої волі і бажання (ми не можемо« від них звільнитися »)» [2, 72]. Об’єктивність реального, однак, відносна: «Що« реально »для тибетського ченця, не може бути« реальним »для американського бізнесмена. «Знання» злочинця відрізняється від «знання» криміналіста »[2, 12]. Інакше кажучи, об’єктивність – не більше ніж риса, яку фіксує відносно реальності пізнає суб’єкт, і можна сказати, що і об’єктивність суб’єктивна.

Предметом теорії П. Бергера і Т. Лукмана є різноманіття знань у суспільстві, а також ті процеси, «за допомогою яких будь-яка система« знання »стає соціально визнаної як« реальності »» [2,52]. Тут – ядро ​​концепції, її найбільш цікавий аспект. У центрі реальності варто реальність повсякденного життя. Вона визначена потребами людини, в процесі задоволення яких всі інші реальності відходять на периферію його свідомості і в цей час несуттєві. Ці інші реальності виступають як «області кінцевого знання», свого роду анклавів інформації, куди свідомість індивіда повертається в залежності від необхідності, щонайменше використовуючи їх для маніпуляцій.

Реальність повсякденному житті не однорідна, вона розділена на сектори. Перша група секторів – звична реальність повсякденного життя людини. Інша – проблематична група секторів, поки чужа для нього, ще не освоєна частина повсякденної реальності. Завдяки пізнанню цих елементів, секторів реальності повсякденні знання людини стають багатшими і глибше. Головна умова існування повсякденної реальності – взаємодія людей, а її прототип – ситуація сприйняття іншого «обличчям до обличчя». Бергер і Лукман описують такого роду сприйняття наступним чином: «Я бачу його посмішку, потім, реагуючи на мій похмурий вигляд, він перестає посміхатися, потім посміхається знову, бачачи мою посмішку, і т. Д. Кожне моє вираз направлено на нього, і навпаки ; і ця безперервна взаємність актів доступна нам обом »[2,66]. Очевидно, що в подібних умовах «інший має краще знання про мене, ніж я сам» [2, 59]. Ситуація «обличчям до обличчя» суб’єктивна, вона дозволяє робити партнерів по сприйняттю більш реальними. Людина сприймає іншого як встановлений тип і починає з ним загальноприйняте взаємодію. Звідси автори визначають соціальну структуру як «суму типізації та створених за їх допомогою повторюваних зразків взаємодії» [2, 92].

Отже, взаємодія в суспільстві типизируется, утворюючи цілі інституційні системи. За Бергеру і Лукману, «інституціоналізація має місце скрізь, де здійснюється взаємна типізація опрівиченних дій діячами різного роду» [2, 88-90].

Соціальне конструювання реальності відбувається за допомогою хабітуалізаціі інституційних дій, формування системи соціального контролю, а також статусно-рольової системи. Хабітуалізація являє собою опрівичіваніе дії.

«Будь-яка дія, яке часто повторюється, стає зразком, згодом воно може бути відтворене з економією зусиль і ipso facto усвідомлено як зразок його виконавцем. Крім того, хабітуалізація означає, що аналізованих дія може бути знову скоєно в майбутньому тим же самим чином і тим же практичним зусиллям »[2,272].

Суб’єктивне формування особистості в інституціональному руслі здійснюється в процесі інтерналізації. Интернализация – сприйняття та засвоєння індивідом елементів навколишньої реальності. Розуміння їм навколишньої дійсності в деякій мірі відрізняється від розуміння реальності іншими. Таке знання приходить до індивіда в результаті взаємодії, шляхом «переймання від іншого» того світу, в якому «інші вже живуть» [2, 93]. Поступово у людини формуються відповідна даної реальності ідентичність, очікування щодо інших, що направляє його поведінку в рольове русло. Интернализация реальності людиною починається з первинної соціалізації і триває протягом усього життя.

Соціалізація – це процес становлення та розвитку особистості, що складається в освоєнні нею соціальних норм, культурних цінностей і зразків поведінки, що дозволяє їй жити і діяти в даному суспільстві. Становлення особистості відбувається в тісній взаємодії з із зв а год і м и м і д р у ги м і, які являють собою соціальну структуру, куди вперше потрапляє людина. Вони виступають у ролі ретрансляторів між світом і індивідом. Значимі інші, інтерпретуючи інформацію, передають її індивіду, спираючись на елементи, притаманні для будь-якого процесу соціалізації і складаються в освоєнні мови даної спільності, мотиваційних та інтерпретаційних схем, а також апарату легітимації.

Результатом первинної та вторинної соціалізації є формування релевантної ідентичності людини. У цьому зв’язку в теорії Бергера і Лукмана з’являється тема соціал’но-контрольних механізмів. Автори виділяють два види систем соціального контролю над діяльністю індивідів.

1. Система первинного контролю. Вона формується самим фактом створення соціального інституту (до того як оформилися норми, контролюючі поведінку людей в даному соціальному інституті). «Сказати, що частина людської діяльності була інституціоналізована, – вже означає сказати, що частина людської діяльності була піддана соціальному контролю» [2, 104].

2. Система вторинного контролю. Це власне соціальний контроль, який спирається на санкції, що підтримують існування соціального інституту. При виникненні соціальних інститутів з’являється необхідність розробки механізмів соціального контролю, адже «більш імовірно, що відхилятися індивід буде від тих програм, які встановлені для нього іншими людьми, ніж від тих, які він сам для себе встановлює» [2, 225]. Механізмом соціального контролю виступає легітимація, яка робить «об’єктивно доступними і суб’єктивно ймовірними вже інституалізовані об’єктивації» [2, 240].

Легітимація має кілька рівнів – від простої передачі значень новому поколінню до вибудовування великих полів значень, того, що часто називають символічним універсумом – цілісною системою фіксації та інтерпретації реальності, свого роду матриці всіх соціально об’єктивувати і суб’єктивно поділюваних значень. Завдяки символічному універсуму інституціоналізація робиться само собою зрозумілим явищем, сферою «нормального».

Посилання на основну публікацію