Ознаки управлінських рішень

У звичному розумінні управлінське рішення сприймається як практичне керівництво до дії, в якості мети якого виступає певна установка, а в якості причини – наявність проблеми.

Велика кількість альтернатив, вибір будь – якого алгоритму і означає прийняття рішення. У класичному сприйнятті управлінського рішення вибирати необхідно з двох альтернатив. Вибір супроводжує будь-яка дія керівника і пронизує його трудову діяльність.

Керівник відповідає за будь-яку подію, пов’язане з підприємством, його колективом і свої рішення. Якщо рішення є управлінським, то може впливати на всі аспекти діяльності підприємства – фінансові ресурси, зовнішню і внутрішню політику, конкурентів, рекламу, співробітників.

Припустимо, що в якості управлінського рішення виступає усвідомлений і сформований вибір керівника організації, який повинен бути проведений відповідно до цілей і завдань організації, а також обсягом повноважень, йому наданих.

Ознаки управлінського рішення

Існують деякі ознаки, що характеризують управлінські рішення. Розглянемо їх докладніше:

  • Цільова установка – керівник спрямовує зусилля на досягнення мети організації і задоволення власних інтересів
  • Наявність вагомих підстав для прийняття рішення – наявність незаперечною інформації підтверджує обґрунтованість управлінського рішення.
  • Орієнтація на певний об’єкт впливу при прийнятті рішення – націленість на адресність. Управлінське рішення завжди направлено на будь-який об’єкт.
  • Принцип несуперечності – керівник розглядає управлінське рішення на наявність взаємозв’язку з іншими рішеннями і супутніми елементами. Управлінське рішення не може існувати самостійно, незалежно від інших компонентів діяльності керівника.
    Правильність рішення – орієнтація на норми і постулати, що становлять основу корпоративного стилю. Рішення, які суперечать загальноприйнятим нормам, не можуть бути управлінськими рішеннями.
  • Рівень ефективності прийняття рішення – пояснює і підтверджує правомірність управлінського рішення. Управлінські рішення традиційно відрізняються високим ступенем ефективності.
  • Адекватне рішення на реакцію зовнішнього середовища – керівник оцінює необхідність і своєчасність свого рішення. Рішення керівника повинні бути зважені, обдумані, сформульовані.
  • Наявність чіткої стратегії реалізації управлінського рішення – формування алгоритму прийняття управлінського рішення. Управлінське рішення пов’язане з чітким алгоритмом зрозумілих для співробітників дій. Кожен співробітник повинен знати свої обов’язки по реалізації управлінського рішення.
  • Наявність компромісів – зачіпає управлінське рішення інтереси інших людей, наскільки їх враховує. Існують управлінські рішення, які суперечать інтересам інших людей або ущемляють інтереси співробітників підприємства. Керівник повинен уникати таких рішень і знаходити ефективні альтернативи.

Чи не будь-яке рішення керівника є управлінським. Управлінським рішенням можна назвати те, що впливає на діяльність організації і інших співробітників, а також зовнішнього середовища. Зараз існує ряд загальноприйнятих ознак, які враховують всі аспекти діяльності підприємства і привести до досягнення цілей і завдань.

Будь-який керівник прагне прийняти зважене рішення і привести підприємство до успіху. Нема потреби припускати, що тільки управлінські рішення мають значення для керівника і підприємства. Будь-яке рішення має бути адекватним і сприйматися з належною мірою відповідальності. Якщо ж рішення не відповідає одному з ознак, воно не є управлінським, а має повсякденний характер. Розглядаючи можливі альтернативи, грамотний менеджер однаково оцінює управлінські та повсякденні рішення, використовуючи їх в якості основи для стратегії розвитку підприємства.

Посилання на основну публікацію