Ознаки організаційної структури

Організаційна структура управління

Організаційна структура управління являє собою форму розподілу і кооперації в здійсненні управлінської діяльності, в процесі якої здійснюється процес управління, сконцентрований на досягнення цілей підприємства.

На підприємствах з усталеною організаційною культурою, вона існує окремо від людей і може активно впливати на всіх членів компанії, при цьому змінюючи їх поведінку відповідно до характерними для неї нормами і цінностями.

Організаційна культура може надавати великий вплив на наступні показники:

 • Показники виробництва і довгострокова ефективність підприємства,
 • Окремі співробітники і їх якості (моральні якості, відданість ідеям компанії та ін.),
  продуктивність праці;
 • емоційну стійкість і рівень фізичного здоров’я персоналу.

Створюючи або змінюючи існуючу організаційну культуру, потрібно домагатися загального розуміння і засвоєння цінностей персоналом підприємства, забезпечивши при цьому відповідне прояв організаційних цінностей в рамках компанії.

Для того, що б досягти поставлених цілей і виконати відповідні завдання, управлінцю необхідно створити організаційну структуру (організаційна система управління) організації.

Організація і управління роботою організації здійснюється безпосередньо апаратом управління, структура якого визначає склад і зв’язок між його підрозділами, а також суть покладених на них функцій.

Ознаки структури

В рамках структури прийнято виділяти деякі елементи:

 • ланка,
 • рівень управління;
 • зв’язку, що здійснюються в процесі управління (горизонтальні і вертикальні, лінійні і функціональні).

Ознаками структури є:

 • Спеціалізація і розподіл праці,
 • Кооперація і централізація (децентралізація) процесу,
 • Здійснення делегування повноважень,
 • координація діяльності та застосування норм керованості.

Організаційна структура управління включає в себе структуру апарату управління організації та її виробничу структуру (структура суб’єкта й об’єкта управління).

Виробнича структура є частиною організаційної структури, яка відповідає за виробництво нового продукту. Первинною виробничою одиницею як ознака структури сприймається індивідуальне робоче місце співробітника.

Всі робочі місця об’єднуються в виробничі групи або ділянки. Носії організаційної культури – люди, що є головним її ознакою.

Виробнича структура підприємства включає систему основних, допоміжних і обслуговуючих підрозділів компанії, які забезпечують переробку «входу» системи в її «вихід», тобто готову продукцію з параметрами, які задані в бізнес-плані.

Типи організаційних структур

Існують наступні типи організаційних структур управління.

Ієрархічний (бюрократичний) тип включає в себе:

 • Лінійну (тип прямого підпорядкування, характерний для середніх і дрібних компаній),
 • Функціональну (кожна одиниця структури спеціалізована на виконанні якоїсь однієї функції),
 • лінійно-функціональну (керівництво виробництвом здійснюється як лінійним апаратом управління, так і функціональної службою);
 • дивізіональну (поєднує в собі централізовану координацію з контролем дії за допомогою централізованого управління),
 • штабну структуру (керівництво за допомогою спеціальних підрозділів, проміжний етап у процесі переходу від лінійного до функціонального управління).

Органічний тип складається з проектної, матричної структури.

Посилання на основну публікацію