Особливості управлінських рішень

Управлінські рішення

Управлінське рішення являє собою умовивід менеджера (керівника, управлінця), яке пов’язане з вибором управлінських функцій або дій.

Управлінське рішення є свідомим вибором альтернатив з наявних варіантів напрямку дій, який скорочує розрив між сьогоденням і майбутнім бажаним станом підприємства.

Ухвалення управлінських рішень на підприємстві можна охарактеризувати наступними діями:

 • свідомої і доцільної діяльністю, яка здійснюється менеджером (керівником);
 • поведінку, яке засноване на фактичних і ціннісних орієнтаціях;
 • процес взаємодії співробітників у функціонуванні компанії;
 • вибір альтернатив з позиції соціально-політичного стану зовнішнього середовища;
 • частиною загального процесу управління;
 • неминучою частиною щоденної роботи виконавців (менеджерів);
 • важливий аспект для здійснення всіх функцій управління.

Особливості управлінського рішення

При прийнятті будь-яких рішень зазвичай присутні три основні складові: інтуїція, раціональне мислення і судження. Організаційне рішення являє собою вибір, який необхідно зробити керівнику для виконання обов’язків, які притаманні займаної ним посади.

Метою організаційного рішення є своєчасне забезпечення руху до поставлених керівництвом компанії цілям. Організаційні рішення бувають двох видів:

 • Запрограмовані рішення, при реалізації яких існує обмежене число альтернатив. Вибір необхідно здійснити в межах напрямків, заданих компанією.
 • Незапрограмовані рішення вимагають нових ситуацій, які не структурованість усередині і пов’язані з невідомістю.

Слід також розглянути інтуїтивні рішення, при яких вибір робиться тільки на основі відчуття його правильності. Ефективна вироблення інтуїтивних рішень приходить з досвідом. Рішення, які засновані на судженнях, багато в чому схожі на інтуїтивні рішення, але ґрунтуються не тільки на інтуїції, а й на накопиченому досвіді та знаннях.

Рішення приймаються людиною, тому їх характер показує особливості особистості кожного з них. З цієї причини прийнято класифікувати рішення на наступні види:

 • Імпульсивні (рішення приймаються на основі різноманітних ідей в необмеженій кількості, але не перевіряються і не уточнюються);
 • Інертні рішення (рішення – результат обережного пошуку, не є оригінальними);
 • Обережні рішення (ретельна і критична оцінка менеджером всіх варіантів).

Важливим моментом в систематизації управлінських рішень вважаються умови, характерні для прийняття рішення. Їх можна поділити на:

 • рішення, які приймаються в умовах визначеності (управлінець впевнений у всіх альтернативах);
 • рішення, які пов’язані з ризиком або невизначеністю (менеджер визначає можливість успіху кожної альтернативи).

Відповідно до сферою діяльності прийнято виділяти:

 • економічні рішення, які відповідають на питання: що, в яких кількостях виробляти, який ступінь виробничих витрат є оптимальною, яку вигоду може принести інвесторові і суспільству дане виробництво;
 • організаційні рішення, що відповідають на питання географічного розміщення виробництва, наявності приміщення і потреби в персоналі;
 • технічні рішення, які вирішують проблему вибору технології і технічного оснащення виробництва, а також їх вдосконалення;
 • комунікативні рішення, які передбачають здійснення заходів по встановленню, підтримці і вдосконаленню організаційних зв’язків із зовнішніми суб’єктами.

У відповідності до терміну дії наслідків рішення класифікуються на довгострокові, середньострокові і короткострокові. Відповідно до впливом на перспективи розвитку прийнято виділяти оперативні, тактичні і стратегічні управлінські рішення.

Посилання на основну публікацію