Особливості управління галузевими ризиками

Сутність галузевого ризику

Галузевий ризик – це ймовірність втрат через різного роду змін економічного стану галузі і ступінь таких змін не тільки всередині галузі, а й у порівнянні з іншими галузями.

У процесі аналізу галузевого ризику слід брати до уваги ряд факторів:

 • діяльність підприємств цієї галузі та суміжних галузей за вибраний проміжок часу;
 • стійкість діяльності фірм цієї галузі в порівнянні з економікою країни в загальному;
 • підсумки діяльності різних підприємницьких структур всередині даної галузі, наявність значних розбіжностей в результатах.

Суть галузевого ризику полягає у взаємозв’язку ряду певних характеристик, які властиві в своїй сукупності тільки галузевою ризику:

 • мінливість
 • сприйнятливість циклічних коливань
 • стадія життєвого циклу галузі
 • рівень конкуренції всередині галузі.

Галузевий ризик має тісний зв’язок з портфельним ризиком: в інвестиційному та кредитному портфелі можуть переважати позики з різних галузей з порівнянними характеристиками. Наприклад, галузі, які чутливі до інфляції або рецесії, несуть більш високий ризик, ніж чим, якщо це було б в диверсифіковано по різним типам галузей портфелі. Цей факт дозволяє інвесторам точніше приймати рішення по відношенню до інвестиційного портфеля, а банкам – в частині управління структурою кредитного портфеля.

Оцінка галузевого ризику

Існують різні підходи до оцінки рівня галузевого ризику. Один з показників вимірювання його – рівень коливань (відхилень) у результаті діяльності галузі в порівнянні з результатами діяльності ринку або економіки в цілому. Як правило, розрахунок цього показника в аналізі галузевого ризику пов’язаний з проведенням регресійного аналізу роботи галузі в майбутньому, іншими словами, по суті, здійснюється аналіз динаміки та структури маркетингових витрат. Зазвичай, проведення подібного аналізу компанії доручають спеціалізованим фірмам.

Якщо розглянутий вище аналітичний підхід неможливо використовувати, то альтернативою може розглядатися ряд спеціальних факторів, пов’язаних з роботою конкретної галузі: внутрішньогалузева середовище та стадії життєвого циклу галузі.

Внутрішньогалузева середовище та стадії життєвого циклу галузі

Робота підприємств галузі, а значить, і рівень галузевого ризику пов’язані безпосередньо зі стадією промислового життєвого циклу галузі та внутрішньогалузевої середовищем конкуренції.

Рівень внутрішньогалузевої конкуренції при цьому – джерело інформації щодо стійкості підприємницьких структур цієї галузі по відношенню до фірм інших галузей і, звичайно, є оцінкою рівня галузевого ризику. Аналіз рівня внутрішньогалузевої конкуренції можна проводити за такими даними:

 • рівень нецінової та цінової конкуренції;
 • складність або легкість входження в галузь організацій;
 • недолік або наявність замінників, конкурентоспроможних і близьких за ціною;
 • ринкові можливості покупців;
 • ринкові можливості постачальників;
 • соціальне і політичне оточення.

Але описані умови, в яких галузь функціонує, іноді схильні до різких і несподіваних змін. Отже, фірми повинні постійно пам’ятати про наявність галузевого ризику в будь-якій сфері діяльності.

Промисловий життєвий цикл ділиться на ряд послідовних стадій, що мають свою специфіку в частині теперішніх та майбутніх темпів зростання продажів або інших показників:

 • початкове розвиток галузі;
 • прискорене зростання;
 • помірне зростання;
 • зрілість ринку і стабілізація;
 • спад і зниження зростання.
Посилання на основну публікацію