Особливості та роль організаційної культури

Сутність організаційної культури

Організаційна культура є однією з причин ринкового успіху або невдачі організації. Культура являє собою продукт цивілізації і, як наслідок, є невід’ємною частиною організаційної діяльності.

Культура організації – система прийнятих в компанії норм і підходів до діяльності, до внутрішніх взаємин і досягненню результатів, які відрізняються від організації до організації.

Практично культура організації містить в собі традиції, цінності та символи, що відображають колективне світогляд співробітників організації. Організаційна культура відрізняє компанію від інших, є вираженням її індивідуальності.

Організаційну культуру можна оцінити за допомогою десяти ключових характеристик, які в сукупності представляють собою культурні норми компанії:

 • Особиста ініціатива;
 • Готовність взяти на себе ризики;
 • Узгодженість дій;
 • Спрямованість дій;
 • Забезпечення свободи взаємодії і підтримки з боку менеджменту;
 • Правила контролю поведінки співробітників;
 • Система винагороди і мотивації;
 • Ступінь зв’язку співробітника з компанією;
 • Готовність і можливість співробітників відкрито висловлювати свою думку;
 • Ступінь взаємодії, виражена в ієрархічності і підпорядкованості.

Цілі і цінність організаційної культури

Метою культури організації повинна бути допомога співробітникам, сприяння підвищенню їх продуктивності і задоволеності від праці.

Чужа людині організаційна культура впливає на продуктивності його праці, обмежуючи і сковуючи його діяльність. У зворотній ситуації, при відповідно корпоративної культури внутрішнім цінностям людини його діяльність стає більш легким і приємним, ефективність праці підвищується разом з задоволеністю своїм робочим становищем. За допомогою управління корпоративною культурою можна досягти синергетичного ефекту, підвищуючи одночасно продуктивність праці і рівень задоволеності співробітників.

Ключовою цінністю організаційної культури є її мотивуюча роль для співробітників. Організаційна культура сприяє задоволенню вищих потреб людини у відповідності з ієрархією потреб по А. Маслоу – потреб у соціальному статусі, в причетності і в самовираженні.

Носіями культури організації є люди – її співробітники. Необхідно приділяти особливу увагу сприйняттю співробітниками цінностей і організаційних норм. При цьому організаційна культура може бути явною – документально закріпленої в правилах і нормах поведінки, а може бути неявній – підтримуваної традиціями і вірою.

Функції організаційної культури

 • Охорона – створення бар’єру між внутрішнім світом організації та її зовнішнім середовищем;
 • Інтеграція – створення, підтримка і посилення системи соціальної стабільності, забезпечення згуртованості колективу організації та дотримання прийнятих стандартів поведінки;
 • Регуляція – засіб формулювання і контролю поведінки та сприйняття, що відповідають нормам організації;
 • Адаптація – створення почуття спільності та приналежності до компанії всіх членів організації;
 • Орієнтація – напрямок діяльності компанії і її співробітників в сторону, необхідну для досягнення організаційних цілей;
 • Мотивація – посилення залучення співробітників у діяльність організації та відданості;
 • Імідж – за допомогою культури організації формується не тільки її внутрішнє, а й зовнішнє сприйняття, імідж, характерний тільки для неї і відрізняє її від інших компаній.
Посилання на основну публікацію