Основні види контролю в менеджменті

Сутність контролю

За допомогою контролю різного типу в сучасній науці управління можливе досягнення будь-якою компанією поставлених цілей.

Контроль являє собою процес оцінювання фактичного стану справ на підприємстві з подальшим його порівнянням з планованими показниками розвитку компанії.

Відповідно до особливостей теорії управління, контроль – безперервний вид адміністративної діяльності, який складається з наступних складових:

  • спостереження,
  • оцінка,
  • регулювання.

Види контролю в науці управління

У сучасній науці управління весь процес контролю відповідно до пори його здійснення прийнято класифікувати на 3 основні стадії:

  • Попередній контроль, завданням якого є перевірка готовності підприємства до початку наступної стадії діяльності (початок активної роботи подальшого етапу в процесі розвитку компанії). Здійснення цього типу контролю відбувається в наступних сферах: контроль матеріальних ресурсів (визначити якісні характеристики сировини і матеріалів), контроль фінансових ресурсів (розробляється кошторис або бюджет на плановані роботи; контроль людських ресурсів (перевіряється ступінь відповідності кваліфікації, знань і навичок співробітників). Також в процесі попереднього контролю перевіряються необхідні умови при здійсненні робіт (перевірка технологічних інструкцій, установчого договору та ін.).
  • Поточний контроль, здійснення якого відбувається безпосередньо в процесі проведення робіт, відповідно до проміжними цілями для того, щоб можна було провести подальше коректування діяльності. Об’єкт цього типу контролю – діяльність підлеглих, а метою є виключення відхилень від наміченого плану або інструкцій. Поточний контроль можливий при налагодженій роботі каналів зв’язку системи управління з метою своєчасного отримання інформації про підсумки роботи;
  • Заключний контроль, здійснюваний після виконання роботи, що дозволяє провести запобігання надходження шлюбу споживачам, дає керівництву інформацію в сфері планування і організації роботи, провести розробку перспективної, ефективної системи мотивації діяльності співробітників за допомогою оцінки якісної складової виконуваної ними роботи.

Відповідно до форм здійснення дані типи контролю ідентичні, оскільки спрямовані на досягнення однієї і тієї ж мети, що полягає в тому, щоб фактично отриманий результат був більшою мірою близький до необхідного результату.

Ці види відмінні один від одного лише часом здійснення.

Ще однією класифікацією контролю є показник ступеня охоплення:

  • Суцільний контроль, що передбачає спостереження за всіма процесами і результатами діяльності компанії. Цей контроль застосовують за умови високих вимог до якості, при якому неприпустимим є пропуск дефектів для подальшого виробництва (в тому числі в процесі одиничного виробництва) і в разі погіршення якості продукції, що випускається неможливо перевірити на подальших стадіях застосування продукту;
  • Вибірковий контроль, застосовуваний в процесі перевірки дотримання технологічних процесів. Наприклад, в процесі виготовлення великих партій деталей, в процесі масового виробництва.

За характером здійснюваного контролю виділяють:

  • пасивний контроль, який проводиться відповідно до відхиленнями від планованого якості, терміну, результату і ін. При цьому відбувається реагування системи управління на знайдені відхилення. Якщо при цьому виявлені відхилення, то контроль необхідно посилити. Цей контроль повинен орієнтувати керівництво на внесення змін при наявності об’єктивних причин;
  • активний контроль, який випереджає, тобто попереджає небажані наслідки.
Посилання на основну публікацію