Основні показники страхової статистики

В основі організації страхової діяльності лежать закони статистики та нормального розподілу випадкових величин. На основі узагальнення статистичної інформації про частоту реалізації ризиків і тяжкості наслідків розраховуються показники, з урахуванням яких формуються страхові тарифи за окремими видами страхування. Також оцінюються основні фактори, врахування яких необхідне для забезпечення ефективної роботи страхових компаній. Розглянемо основні показники страхової статистики. Частота страхових подій характеризується кількістю страхових подій на один об’єкт страхування. Якщо дана величина більше 1, значить, одне страхове подія спричинила за собою кілька страхових випадків.

Коефіцієнт кумуляції ризику (або опустошительность страхової події) являє собою відношення числа постраждалих об’єктів до страхових подій за певний період (звичайно за рік).

Коефіцієнт збитковості, або коефіцієнт шкоди, являє собою відношення суми виплаченого страхового відшкодування до страхової суми всіх постраждалих об’єктів страхування. Він не може бути більше одиниці.

Середня страхова сума на один об’єкт (договір) страхування – це відношення загальної страхової суми всіх об’єктів страхування до числа всіх об’єктів страхування.

Середня страхова сума на один постраждалий об’єкт – відношення страхової суми всіх постраждалих об’єктів до цих об’єктів.

Тяжкість ризику являє собою відношення середньої страхової суми на один постраждалий об’єкт до середньої страхової суми на один об’єкт страхування.

Збитковість страхової суми, або ймовірність шкоди, – відношення виплаченого страхового відшкодування до страхової суми всіх об’єктів страхування.

Норма збитковості, або коефіцієнт виплат, являє собою процентне відношення суми виплаченого страхового відшкодування до суми зібраних страхових внесків. Якщо коефіцієнт виплат більше одиниці, даний вид страхування є збитковим, т. Е. Зібраних внесків не вистачає для покриття збитків. Для практичних цілей обчислюють нетто-норму збитковості і брутто-норму збитковості.

Частота збитку являє собою відношення числа постраждалих об’єктів страхування до числа застрахованих об’єктів.

Тяжкість збитку розраховується як добуток коефіцієнта збитковості і тяжкості ризику і являє собою відношення середньої величини збитку на один пошкоджений об’єкт страхування до середньої страхової суми для всіх об’єктів страхування.

Крім перерахованих при необхідності можуть розраховуватися і інші статистичні показники.

Посилання на основну публікацію