Основні етапи ризик-менеджменту

Стратегія і тактика ризик-менеджмета

Ризик-менеджмент можна представити у вигляді системи з управління ризиками та фінансово економічними відносинами, які виникають в процесі управління. Ризикові потрібно складається з стратегії і тактики управління.

Стратегії управління являє собою напрямки і способи застосування засобів досягнення поставлених цілей. Під час здійснення стратегії необхідно застосовувати певний набір правил і обмежень для здійснення прийняття рішення.

За допомогою стратегії можна сконцентрувати зусилля на першій-ліпшій нагоді рішення, які не суперечитимуть прийнятої стратегії, а також відкинути всі інші варіанти. Після того як поставлена ​​мета досягти стратегія в якості напрямку і засоби її досягнення, припиняє своє існування.

Тактика являє собою певні методи і прийоми досягнення поставлених цілей для конкретних умов. У процесі здійснення тактики управління відбувається вибір оптимальних рішень і найбільш підходящих для даних господарської ситуації методів і прийомів управління.

Можна визначити наступний об’єкт управління ризик-менеджменту:

 • ризики,
 • ризикове вкладення капіталу,
 • фінансово-економічні відносини господарюючих суб’єктів у процесі управління ризиками.

До даних економічним відносинам можна віднести відносини між страхувальником і страховиком, кредитором і дебітором, підприємствами і конкурентами, підприємцями і партнерами.

Суб’єктом управління в ризик-менеджменті є спеціальна група людей, що впливають певним чином за допомогою різних прийомів і способів на функціонування об’єкту управління. Це можуть бути фінансові менеджери, аквізітори, фахівці зі страхування.

Суб’єкт і об’єкт управління в ризик-менеджменті можуть взаємодіяти лише при обміні інформацією між керованою і керуючої підсистеми. У процесі управління, незалежно від того на яку мету він спрямований, Коли відбувається отримання, передача, переробка і використання інформації. Велику роль в ризик-менеджменті граєотримання надійної, правдивої недостатньо інформації, яка дасть можливість прийняти конкретне рішення в ризикових умовах.

Як форма підприємницької діяльності ризик менеджмент являє собою творчу діяльність, яка здійснюється фінансовими менеджерами. З цієї причини ризик-менеджмент можна представити як самостійний вид професійної діяльності, що виконуються професійними інститутами фахівців, страховими компаніями, фінансовими менеджерами, менеджерами за ризиком, по страхуванню.

Етапи ризик-менеджменту

Необхідно виділити кілька основних етапів, характерних для ризик-менеджменту:

 • Виявлення ризику та оцінка ймовірності його реалізації і основних наслідків,
 • Розробка ризикової стратегії для зниження ймовірності появи ризику і мінімізації його негативних наслідків,
 • Вибір методів та інструментів управління виявлених ризиків,
 • Здійснення безпосереднього управління ризиками,
 • Оцінка отриманих результатів та коригування ризикової стратегії.

Основний етап ризик-менеджменту – етап вибору методу та інструменту управління ризиками.

Базові методи ризик-менеджменту:

 • Відмова від ризику,
 • Зниження ризику,
 • Передача ризику,
 • Прийняття ризику.

Інструменти ризик менеджменту включають в себе політичні, організаційно-правові, соціально-економічні інструменти, які можуть використовуватися як окремо, так і в комплексі.

Найчастіше в ризик-менеджменті застосовується такий інструмент, як страхування, яке являє собою процес передачі відповідальності за відшкодування шкоди стороннім підприємством.

Посилання на основну публікацію