✅Основні етапи PR-діяльності

Визначення поняття

Словосполучення PR-діяльність (англ. Public relations) буквально означає розповідь для публіки, взаємодія з нею.

Під PR-діяльністю розуміється управлінська діяльність, яка спрямована на встановлення взаємовигідних відносин між організацією і громадськістю, від якої залежить успіх цієї організації.

Попри те, що система зв’язків з громадськістю, пресою, виборними установами та громадськими організаціями, що іменується PR-діяльність, тісно пов’язана з рекламною практикою, вона, на відміну від реклами, існує головним чином на некомерційній основі.

Принципи PR в різних сферах в цілому схожі, але цілі розрізняються. Залежно від сфери діяльності PR має певну специфіку. Розрізняють PR-діяльність:

 • в бізнесі,
 • в державному управлінні,
 • в професійних асоціаціях,
 • в некомерційних організаціях,
 • в освітній сфері, політиці, спорті та сфері розваг і т.д.

Функції PR-діяльності

В основному PR виконує три основні функції:

 • 1. Контроль думки і поведінки громадськості з метою задоволення потреб та інтересів організації, від імені якої проводяться PR-акції.
 • 2. Реагування на громадськість. Організація враховує події, проблеми та відповідним чином реагує на них;
 • 3. Досягнення взаємовигідних відносин між усіма пов’язаними з організацією групами громадськості шляхом сприяння плідній діяльності з ними.

Етапи PR-діяльності

Роботу в області PR можна розділити на три етапи – підготовчий, основний і заключний.
Підготовчий етап

Включає в себе:

 • експертизу і аналіз цілей;
 • аналіз громадської думки;
 • постановку (формулювання) задачі.

На підготовчому етапі відбувається самовизначення головних дійових осіб – фахівця зі зв’язків з громадськістю та замовника роботи. Перш за все, з’ясовується сама можливість роботи. Одночасно з’ясовуються умови для розгортання PR-кампанії. Аналіз громадської думки показує наскільки готове суспільство до сприйняття планованих заходів.

Правильна постановка завдання – вирішальна частина роботи в PR. Вона і диктує вибір майбутніх технологій (способів виконання завдання):

 • робота із засобами масової інформації,
 • індивідуальна або корпоративна робота з підприємцями, політиками або представниками влади,
 • проведення рекламних або прямих масових заходів тощо

Основний етап

Включає в себе:

 • розробку і планування кампанії по PR;
 • створення «інформаційних приводів»;
 • налагодження зв’язків (контактів) з людьми, групами або соціальними верствами населення, від яких залежить успіх справи;
 • проведення рекламної кампанії;
 • поточний моніторинг (контроль) ефективності дій при проведенні заходів по зв’язках з громадськістю.

При проведенні заходів по зв’язках з громадськістю PR-фахівець пропонує людям те, що, на його погляд їм потрібно і при цьому служить виконання поставленої мети. Одночасно він оцінює, як люди сприймають його пропозиції.

Ситуації і інтереси всіх сторін можуть змінюватися стрімко і часто в найнесподіваніші моменти. Тому треба бути готовим як до зміни формулювань своїх пропозицій, так і до перегляду початкової мети всіх дій.

Така робота вимагає постійного творчого пошуку – тут проявляється мистецтво фахівця зі зв’язків з громадськістю.

Заключний етап

Включає в себе:

 • оцінку результатів роботи;
 • аналіз перспективи подальшого розвитку встановлених зв’язків.

Оскільки суспільне благо – явище не тимчасове, але постійно властиве суспільству, оцінка роботи залежить від довготривалості ефекту дій.

Дуже важливо, щоб слова, спочатку вимовлені ще на етапі формулювання мети, не розходилися зі справами і через довгий термін. У цьому корінна відмінність «Public Relations» від реклами, агітації та пропаганди, які найчастіше обмежуються звичайними деклараціями.

Посилання на основну публікацію