Основні цілі і завдання менеджменту

Цілі і завдання це не одне і те ж, вони мають відмінності. Мета – це кінцевий загальний результат, якого необхідно досягти, виконуючи поставлені завдання.

А завдання – це ряд дій, які необхідно здійснити в певний проміжок часу для досягнення мети.

Таким чином, ці два поняття тісно пов’язані між собою і необхідні управлінцям в їх діяльності на підприємстві або фірмі.

Теорія менеджменту

Це вже ціла дисципліна, що вивчає розробку правил ефективного управління. Вона має свої особливості. Теорія орієнтована на рішення практичних завдань, необхідна для дослідження і розробки правил для ефективного управління.

Теорія менеджменту – це ще поки досить молода наука, розробка її основ почалася не так давно, але при цьому дисципліна стала важливим об’єктом сучасних академічних досліджень.

Таким чином, можна сміливо стверджувати, що менеджмент – це самостійна галузь знань, яка має свої специфічні особливості і терміни.

Посилання на основну публікацію