Основна сфера ризик-менеджменту

Невизначеність і ризик

Характерною рисою підприємницького середовища є її невизначеність, яка залежить від безлічі різних факторів, що впливають на її параметри. Невизначеність середовища пов’язана з Макрофактори, такими як нестабільність ринкових відносин, а також мінливість політичної і соціальної ситуації. Діяльність будь-якої організації ускладнюється відсутністю повної і достовірної інформації про зовнішнє середовище, що пояснюється обмеженістю можливостей людини по сприйняттю і обробці даних. Невизначеність середовища ведення бізнес обумовлена ​​також тим, що поява несприятливих для бізнесу подій часто випадково і непередбачувано. Бізнес-діяльність ускладнюється постійним протидією учасників ринкового середовища.

Невизначеність бізнес-середовища є основною причиною виникнення ризику. Саме невизначеність створює ситуацію з деяким ступенем ризику, а ступінь невизначеність визначає рівень ризикованості.

Область застосування ризик-менеджменту

Ризик-менеджмент в ідеальній організації повинен бути інтегрований у всіх процеси, повинен стати невід’ємною частиною будь-якого процесу прийняття рішення. На практиці управління ризиками часто здійснюється силами відокремленого підрозділу, що призводить до його відірваності від ключових бізнес-процесів.

Управління ризиками має здійснюватися на різних рівнях управління – це дозволить компанії найкращим чином контролювати ризики і вживати превентивних заходів. Саме тому ризик-менеджмент повинен бути інтегрованою, а не самостійною системою всередині організації.

Найбільшу увагу ризик-менеджменту слід приділяти при прийнятті рішень по найбільш значущим для розвитку організації питань – при стратегічному плануванні і зміни в політиках компанії, при впровадженні нових проектів, процесів і процедур, перед великими фінансовими інвестиціями або оптимізаційними заходами.

З точки зору практики ризик-менеджмент можна розділити за сферами його застосування, які відповідають всім можливим напрямам діяльності організації:

 • Планування на стратегічному та операційному рівні, бюджетування;
 • Ресурсне планування і управління активами;
 • Зміни в організаційних бізнес-процесах, пов’язані з технологіями або управлінням;
 • Дослідження і розробки;
 • Управління якістю продукції та процесів;
 • Екологія та охорона безпеки праці;
 • Соціальні аспекти діяльності організації, взаємовідносини з співробітниками і суспільством;
 • Інформаційна безпека;
 • Управління взаємодією з постачальниками і партнерами організації;
 • Аналіз ринкових тенденцій і запитів потенційних споживачів;
 • Управління проектами.

Межі області застосування інструментів управління ризиками залежать від того, наскільки серйозно організація відноситься до рішень в тій чи іншій сфері своєї діяльності.

Ключові елементи діяльності з управління ризиками

Всеосяжність процесу ризик-менеджменту забезпечується за допомогою визначення ключових елементів діяльності, на яку цей процес спрямований. Під ключовими елементами діяльності розуміють основні напрямки, які задіяні в процесі управління ризиками. Саме ці напрямки є найбільшу важливість для організації з точки зору ризиків.

Кожен з ключових елементів діяльності узкоспеціфічен. Це означає, що діяльність з управління ризиками деталізується в рамках кожного напряму, і це дозволяє організації з найбільшою ймовірністю проаналізувати чинники і причини виникнення ризиків в кожній спеціальності області.

Розгляд діяльності компанії як єдиного цілого в процесі ідентифікації ризиків ускладнює завдання фахівців. Ризики різноманітні і багатогранні, і їх ідентифікацію набагато простіше здійснювати частково і послідовно – для цього і необхідно виділення ключових елементів діяльності організації.

Посилання на основну публікацію