Основна мета ризик-менеджменту

 

Поняття ризик-менеджменту

Ризик – менеджмент – це система управління економічними і соціальними групами ризиків, відносинами між ними, зв’язками, елементами, функціями. Ризиковий менеджмент управляє не тільки групами ризиків, а й самим процесом, результатом впливу ризиків, оцінює їх наслідки. Крім того, в якості однієї з ключових функції ризик-менеджменту можна побачити формування стратегічного і тактичного поведінки підприємства в момент ризикової активності.

Припустимо, що в якості основи ризик-менеджменту є пошук оптимального шляху розвитку підприємства, який є найбільш безпечним і виключає вплив основних груп ризиків. Розглянемо цю ситуацію на практичному прикладі

Менеджер відкриває новий напрямок виробництва. Перший напрямок – більш прибуткове, але пов’язане з великою ризикової активністю. Другий напрямок – менш прибуткове, в порівнянні з першим, але дохід стабільний і ризиків менше. Для керівника оптимальний другий шлях, оскільки є стабільний дохід і ризиків менше. Яку ж мету переслідує ризиковий менеджмент. Розглянемо докладніше

Мета ризик-менеджменту

Основою ризик – менеджменту є оптимальний шлях розвитку підприємства в умовах кризи або нестабільну ситуацію. Мистецтво ризик – менеджменту полягає в тому, щоб навіть в кризовій ситуації не тільки зберегти наявні фінансові ресурси, а й збільшити дохід.

Основна мета ризик – менеджменту схожа з підприємницькою метою. Вона складається в плеканні прибутку в будь-якій ситуації. Основою є вміння менеджера зберегти балан між прибутком і ризиком. Покажемо цю особливість на практичному прикладі.

Керівник займається банківською діяльністю. Несподівано, виникає нестабільна ситуація на фінансовому ринку. Є два шляхи розвитку, доступні в показаних умовах. Перший шлях полягає в збереженні розміру ставок за вкладами за рахунок додаткового фінансування. В цьому випадку є можливість залучити клієнтів і отримати прибуток, але існує ризик, що нові клієнти не прийдуть. Другий шлях полягає в зниженні ставок за вкладами. Він не потребує додаткового фінансування, немає додаткових ризиків, немає можливості залучити нових клієнтів. Це тимчасовий захід, яка дозволить керівникові перечекати кризову ситуацію і не втратити наявних вкладників.

Склад ризик-менеджменту

Ризик – менеджмент включає в себе наступні елементи:

  • Об’єкт ризикового управління
  • Суб’єкт ризикового управління

Об’єктом впливу ризик – менеджменту є керована домінанта. Об’єкт впливу в ризик – менеджменті – це ризик або комплекс ризиків, грошові витрати на усунення негативних наслідків ризику, сам процес реалізації ризику.

Суб’єктом управління ризик – менеджменту виступає керуюча підсистема. В якості суб’єкта управління в ризик – менеджменті сприймається група експертів або один експерт. Завданням експерта є використання різних прийомів і способів усунення ризику і ліквідації його наслідків. Вважається, що якщо підприємство функціонує в колишньому режимі, то експерт виконав роботу і усунув ризик. Об’єкт і суб’єкт ризик – менеджменту пов’язані між собою. Один впливає на інший з метою його зміни і поліпшення. Основним інструментом впливу є інформація.

Типи функції ризик-менеджменту

  • Функції керованої підсистеми
  • Функції керуючої підсистеми

Перша група функції включає в себе комплекс заходів щодо попередження та усунення ризиків і їх наслідків. Розглянемо на прикладі.

Керівник нового підприємства отримав інформацію про високий ступінь ризиків у сфері його діяльності. Основні кроки, які він може зробити полягають в страхуванні ризиків. Наприклад, в зниженні величин ризиків за рахунок додаткових вкладень, в залученні інвестиції.

Друга група функції включає в себе активний комплекс з управління ризиками. В даному випадку, менеджер працює на випередження, розглядаючи ризики як частина системи управління. Такий підхід з боку менеджера досить агресивний, але приносить позитивні результати.

 

Посилання на основну публікацію