Орієнтовна структура і функції системи управління персоналом

В приблизну структуру СУП входять:

Сектор найму: директор по найму, інтерв’юери, фахівці з відбору.

Сектор навчання: заводські інструктори, експерти, фахівці з навчання, бібліотекар, видавець.

Сектор пільг та послуг: соціальний працівник, завідувач харчуванням, директор по спорту.

Сектор дослідження праці: економісти, психологи, аналітики робіт, експерти з вивчення робочого часу, стомлюваності і експертизи.

Сектор охорони здоров’я та техніки безпеки: лікарі, медсестри, інженер по техніці безпеки і відповідальний за санітарію. Медичне обслуговування, умови праці, експертиза здоров’я, експертиза споруд і обладнання, зв’язок зі страховими компаніями.

Сектор трудових відносин: представник власників персоналу організації і СУП. Сектор займається всіма видами ділових відносин (договору колективні, індивідуальні та спори з ним).

Сектор корпоративної культури: займається психологічним кліматом у колективі, конфліктами, PR (зв’язки з громадськістю та імідж фірми), аналізом і формалізацією корпоративної культури, аналізом якості трудового життя.

Група стратегічного планування: планування змін, кадрова політика (кількість персоналу, якість, час і територія) кадровий аудит.

Група кадрової роботи: облік і рух кадрів, відхід на пенсію, звітність.

Функції СУП:

– аналіз структури та складу кадрів на підприємстві;
– прогнозування і планування кадрового розвитку;
– аналіз руху кадрів;
– аналіз плинності, захворюваності кадрів;
– аналіз робочих місць;
– тарифікація робочих місць;
– розробка процедур оцінки персоналу;
– оцінка і атестація кадрів;
– розробка посадових інструкцій та вимог до посади;
– підбір, відбір і найм персоналу;
– аналіз умов праці та техніки безпеки на підприємстві;
– організація медичного обслуговування;
– надання соціальних пільг і послуг, розробка компенсаційного пакету;
– нарахування та видача заробітної плати;
– моніторинг психологічного клімату на підприємстві;
– розробка заходів щодо підвищення кваліфікації, навчання та розвитку персоналу;
– консультації по роботі з персоналом; проведення конкурсів на вакантні місця;
– адаптація нових працівників;
– контроль витрат на персонал; документування роботи з кадрами.

Посилання на основну публікацію