Організація як господарський суб’єкт

Що таке підприємництво?

Підприємництво – це здійснювана на свій страх і ризик, в установленому законом порядку і спрямована на отримання прибутку господарська діяльність. Отже, підприємство або організація – це господарський об’єкт, створений з метою здійснення підприємницької діяльності.

Основний регулюючий господарську діяльність законодавчий акт – це Цивільний кодекс України. Він визначає підприємство як об’єднаний комплекс майна, призначеного для ведення господарської або іншої діяльності:

 • земельні ділянки;
 • будівлі;
 • будівлі та споруди;
 • обладнення;
 • інвентар та інструменти;
 • ресурси;
 • товарні знаки;
 • готову продукцію і т.д.

Все це може перебувати у віданні держави або муніципальних органів або ж бути власністю комерційної організації, або індивідуального підприємця.

Класифікація організацій

Розглянемо класифікацію юридичних осіб на підставі мети ведення підприємницької діяльності .

Юридичні особи ділять на комерційні організації та некомерційні.

Перші вважають своєю метою отримання прибутку.

Некомерційні організації не спрямовані на отримання прибутку, але можуть її отримувати, за умови, що вона не розподіляється між учасниками організації.

У свою чергу комерційні і некомерційні організації діляться на різні по організаційно-правовій формі підприємства. Детальніше це питання ми розглянемо далі.

Форми власності і організаційно-правові форми

Законодавчо прийнято виділяти кілька форм власності:

 • приватна власність;
 • Державна власність;
 • власність громадських організацій і об’єднань;
 • змішана власність;
 • власність спільних підприємств.

Комерційні організації дозволено реєструвати в певних організаційно-правових формах:

суспільства. Існує кілька видів товариств: товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства (публічні (відкриті) і непублічні (закриті)). Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, учасники якого внесли в скарб в статутний капітал в рівних частках і відповідають за боргами і обов’язків товариства в межах своїх вкладів. Вищий орган управління – збори учасників.
Товариство з додатковою відповідальністю – товариство, учасники якого несуть відповідальність кратну свої внесками до статутного капіталу. Якщо один з учасників товариства визнається банкрутом, то інші учасники відповідає в межі своїх вкладів за його боргами.

Товариство з обмеженою відповідальністю – товариство, яке створюється акціонерами і його статутний капітал складається з акцій. Учасники несуть відповідальність і беруть участь в діяльності товариства в межах своєї частки акцій.

Відкрите акціонерне товариство – акції такого товариства вільно продаються на ринку і при виході з товариства, його учасник може продати свою частку третім особам.

У закритому акціонерному товаристві акції розподіляються тільки між акціонерами і певним колом осіб.

товариства. Виділяють два види товариств: командитне (на вірі) товариство і повне.
Командитне товариство – це товариство, в якому крім повних учасників товариства, є ще і вкладники, які несуть відповідальність, ризики і прибуток в межах своїх вкладів і не беруть участі в безпосередньому прийнятті управлінських рішень.

Повне товариство – члени господарського товариства мають право брати участь в управлінні справами товариства, приймати участь в діяльності товариства. Отриманий прибуток ділиться між співвласниками пропорційно часткам у складеному капіталі. У разі ліквідації товариства його учасники отримують частину майна, що залишилося після розрахунків з кредиторами.

Створення та ліквідація підприємства

Перший етап у створенні і підприємства – це прийняття рішення про початок господарської діяльності. Це рішення приймає одна людина або група осіб, які будуть формувати статутний капітал.

На другому етапі формується установчий договір, який фіксує коло осіб, що входять до складу зборів засновників. Складається статут підприємства, на підставі якого буде здійснюватися підприємницька діяльність. Фіксується юридична адреса підприємства, права та обов’язки засновників, організаційна структура, порядок прийняття управлінських рішень.

На третьому етапі необхідно зареєструвати підприємство в органах Федеральної Податкової Служби. Для цього необхідно надати заяву на реєстрацію, договір засновників і сплатити державне мито. Після цього підприємство включається до єдиного державного реєстру і йому присвоюються різні коди, що характеризують органи

Посилання на основну публікацію