Організація як функція менеджменту

Організація (від грец. інструмент) – це цільове об’єднання ресурсів; складова частина управління, суть якої полягає в координації дій окремих елементів системи, досягненні взаємної відповідності функціонування її частин.

Термін англійською мовою: organization (proprietary organization – комерційна організація, charitable organization – благодійна організація, nonprofit organization – некомерційна організація), arrangement.

Функціональна основа організації

Рішення, що приймаються одноосібно або декількома управлінцями без залучення команди, стають часом не просто снігом на голову співробітників, а справжнім стихійним лихом. У таких випадках головне – це правильно транслювати вже готове рішення на всі рівні організації. Існує три причини, за якими рішення, що приймаються невеликими управлінськими групами, зазнають поразки:

  • 1. Втрата зв’язку між сторонами. Прийняте рішення може поставити в глухий кут співробітників, що не були залучені в процес його розробки, здатися незрозумілим і навіть загрозливим. Чи не володіючи інформацією про те, які факти були розглянуті, які альтернативи обговорювалися і які складнощі були подолані, вони просто психологічно не готові до розуміння того, про що їм говорять.
  • 2. Помилка в розподілі відповідальності. Керівники часто допускають промах, визначаючи, хто несе відповідальність за подальшу трансляцію виробленого ними рішення. Деякі топ-менеджери щиро переконані, що їхнє завдання – лише знайти це рішення. А чиє завдання донести його в маси – залишається нез’ясованим.
  • Бажання захистити співробітників

Найчастіше лідери хочуть відгородити своїх людей від гірших організаційних турбот – можливості звільнень, фінансових труднощів, стратегічних збоїв. Деякі топ-менеджери бачать свою роль в якості деяких буферів, які закривають співробітників від всіх непотрібних деталей і видають їм тільки готовий результат.

Система прийняття рішень виявляється неефективна в силу нечіткого визначення прав і повноважень в компанії. Право на прийняття рішень – це такі собі корпоративні правила – будь то документально оформлені або невербальні і неформальні, які встановлюють індивідуальну відповідальність співробітників. Якщо ці правила двозначні або суперечливі, люди не знають, де закінчуються їхні власні повноваження і починається влада менеджерів наступного рівня. Для упорядкування структури розподілу прав і повноважень іноді використовується метод обліку, або «інвентаризації» рішень. Будучи дуже простим за формою, цей підхід передбачає формування списку всіх рішень, які повинні бути прийняті в компанії в плановому порядку, і визначення ролей і відповідальності окремих співробітників або груп по відношенню до кожного з них. Е

Посилання на основну публікацію