Організація інвестиційного процесу підприємства

Управління інвестиційною діяльністю підприємства передбачає дотримання встановлених правил, що стосуються послідовності і змісту окремих дій. Спочатку обґрунтовується загальна програма розвитку підприємства, спрямована на досягнення головної мети його функціонування. Її результативність передбачає врахування кон’юнктури ринку, тенденції його змін та реальних можливостей збільшення виробництва і збуту власної продукції. На основі оцінки стану і продуктивності основних засобів, матеріальних цінностей, наявності кваліфікованого персоналу конкретизуються види інвестицій, їх обсяг, цілі та дії з реалізації. На стадії розробки комплексна інвестиційна програма носить попередній характер, оскільки в ній встановлюються тільки напрямки намічуваних вкладень, розмір витрат і приблизний ефект у перспективі.

Наступним етапом інвестиційного процесу є обгрунтування конкретних багатоваріантних інвестиційних проектів. Вони повинні більш точно визначати розміри витрат і джерела їх фінансування в кожному періоді здійснення інвестицій. Одночасно необхідно розраховувати грошові потоки і передбачувані фінансові результати. На основі діючих методів оцінки окупності конкретних інвестиційних проектів здійснюється вибір оптимального варіанту.

Згодом вживаються заходи до реалізації обраного проекту. Це вимагає обґрунтування технічних параметрів кожного заходу, організації процесу будівництва, придбання необхідних цінностей, а також мобілізації фінансових ресурсів на оплату всіх зобов’язань, пов’язаних з виконанням проектних та інших трудових робіт і з розрахунками за придбані матеріали, інструменти, основні засоби.

Весь інвестиційний процес повинен бути пронизаний контролем, який здійснюється як на стадії розробки окремих калькуляцій, планів, так і при їх виконанні, т. Е. Здійсненні конкретних дій. Після завершення інвестиційного проекту, експлуатації відповідних об’єктів проводиться детальний аналіз досягнутих результатів.

Посилання на основну публікацію