Організація фінансового планування на підприємстві

Фінансовим плануванням на великих підприємствах займаються фінансові служби, а на середніх і малих, як правило, працівники бухгалтерського обліку або маркетингова служба. Обгрунтованість фінансових планів багато в чому залежить від кваліфікації відповідних працівників, наявності інформаційної бази та застосування прогресивних методів розрахунку окремих завдань. Доцільно конкретизувати функції кожного учасника процесу планування, їх обов’язки та конкретні терміни надання необхідних матеріалів. Оскільки фінансові плани не є пасивним відображенням господарських показників, а активно впливають на їх результативність, то відповідні працівники зобов’язані вести пошуки оптимальних варіантів структури майна, джерел їх фінансування, одночасно визначати заходи, спрямовані на збільшення грошових надходжень, мінімізацію витрат, прискорення обороту найважливіших елементів оборотних активів і забезпечення стійкого фінансового положення. При вирішенні цих питань доцільно дотримуватися таку послідовність:

  • 1. Визначення мети розробки конкретних видів планів, завдань і показників, що відбиваються в даному фінансовому плані.
  • 2. Підготовка достовірної інформації, яка згодом стає базою для обґрунтування планових завдань. Інформація повинна охоплювати матеріали, що характеризують фактичний стан ресурсів на початок планового періоду, а також містити відомості про їх рух, тенденції змін у минулих періодах часу. При цьому необхідно враховувати кон’юнктуру ринку, попит і пропозиція на пропонований асортимент продукції. Одночасно враховується стан всіх видів ресурсів і потреби їх збільшення
  • 3. Встановлення методики розрахунків для обґрунтування декількох варіантів планових завдань і вибір оптимального варіанту вирішення конкретних завдань. В альтернативних проектах необхідно застосовувати різні інструменти, способи визначення обсягу, структури окремих показників або співвідношень між ними.
  • 4. Систематизація окремих завдань у загальному фінансовому плані, дотримання збалансованості фінансових потоків.
  • 5. Оцінка виконання фінансових завдань у поточному періоді і облік змін внутрішніх і зовнішніх умов для коригування короткострокових прогнозів.

Раціональна організація фінансового планування в значній мірі впливає на забезпечення безперервності виробництва, збільшення грошових надходжень, мінімізацію витрат і успішне вирішення фінансових проблем.

Посилання на основну публікацію