Організація діяльності підприємства як функція менеджменту

Елементи організації як функції менеджменту

Як особлива функція управління організація впорядковує технічну, економічну, соціально-психологічну та правову сторони діяльності сучасної організації. Мета функції організації – упорядкувати діяльність менеджера і окремих виконавців. У зв’язку з тим, що вся робота виконується людьми, функція організації дозволяє встановити, хто повинен виконувати саме це завдання і які кошти потрібні для цього.

Як функція менеджменту організація включає складові:

  • організаційне проектування;
  • організація процесу роботи.

Функція організація дозволяє встановити постійні і тимчасові взаємини між підрозділами підприємства, визначити порядок і умови її функціонування.

Так як концепція організації полягає в зведенні воєдино співробітників фірми, її завдання пов’язані з визначенням місії, ролі, відповідальності, підзвітності кожного з них. У процесі організації структурується роботи і формуються підрозділи в залежності від розмірів підприємства, його цілей, персоналу і технологій.

Організаційне проектування

Організаційне проектування являє собою поділ організації на блоки, що відповідають ключовим напрямкам діяльності по втіленню цілей фірми, даний процес має на меті визначення повноваженні різних посад, встановлення посадових відносинами між конкретними особами в організації.

Організаційна структура – це «продукт» процесів організаційного проектування, набір формальних правил, що розробляються керівництвом для ефективного поділу праці та розподілу обов’язків серед співробітників і підрозділів. Структура-це характеристика стійких зв’язків елементів організації, що дозволяє визначити сферу контролю менеджменту і скоординувати функції.

Основні етапи організаційного проектування:

  • дроблення організації на горизонтальні блоки;
  • визначення співвідношень повноважень різних посад;
  • закріплення посадових обов’язків.

Організація процесу роботи

Організація процесу роботи – це забезпечення функціонування та взаємодії різних підрозділів фірми для досягнення поставлених цілей.

За допомогою організаторської діяльності, розподілу та об’єднання компетенцій і завдань, відбувається цілеспрямоване управління відносинами. Організація є засобом досягнення цілей будь-якої організації. Як функція менеджменту організація передбачає не тільки встановлення тимчасових і постійних взаємовідносин всіх підрозділів підприємства, а й визначення порядку та умов функціонування підприємства.

Організація процесу роботи – це не тільки формалізація уявлень про права, обов’язки, відповідальність, делегування. В реальності відносини між співробітниками завжди різноманітні через розмаїття особистісних якостей, уявлень про мораль, етику, професіоналізм, культурі і т.п. Недооцінка цього боку організації впливає на боку виробництва, які погано формалізовані, пов’язані з творчими процесами.

Отже, організація є функцією управління. Як управлінська функція організація представляє собою:

  • структуру системи в формі взаємовідносин, цілей, прав, ролей, видів діяльності та інших факторів, що мають місце при об’єднанні людей спільною працею;
  • специфічний процес, за допомогою якого формується і зберігається організація структура управління.
Посилання на основну публікацію