Організаційне прогнозування

Організація прогнозування

В організаційне прогнозування входять кілька елементів:

 • організація систем (проектів);
 • порядок і черговість робіт;
 • система інформації, що використовується;
 • виконавці.

Відповідно до масштабу та цілями прогнозування необхідно виділити наступні організації систем (проектів):

 • світогосподарську,
 • державну,
 • галузеву,
 • регіональну,
 • внутрішньофірмову,
 • міжфірмові проекти,

Прогнозування окремих сфер діяльності, явищ, процесів розвитку, параметрів або показників.

Організація системи прогнозування

Діяльність системи спрямована на періодичну розробку прогнозу і його коригування, при цьому прогнозування масштабних систем буде в значній мірі відрізнятися від прогнозування на рівні підприємства, а прогнозування систем від прогнозування проектів (визначають не систему взаємопов’язаних показників, а тільки один показник або кілька).

При вирішенні завдань прогнозування необхідно кілька елементів, покликаних для оптимального забезпечення вирішення відповідних завдань:

 • Фахівці підприємства, установи, відділу, фірми,
 • Система технічних і математичних засобів,
 • Метод, алгоритм і евристичні програми;
 • Заходи організаційного характеру.

Виконавці (фахівці) можуть бути з економічної, фінансової, маркетингової, технологічної сфери. Їхні зусилля спрямовані на роботу в сфері прогнозування відповідно до методології.

Прогностичні дослідження великих масштабів найчастіше беруть свій початок з розробки прогнозного завдання, яке представляє собою документ, що визначає об’єкт прогнозування, а також мета, завдання та стратегію розробки. Завдання на прогноз містить підстави для розробки прогнозу, воно складається за участю замовників і виконавців.

Якщо присутня значна кількість виконавців, то складається координаційний план, який повинен затвердити замовник. В даному плані прописані:

 • перелік беруть участь служб (організацій),
 • структура взаємодії служб,
 • завдання для всіх співвиконавців і термін виконання,
 • форма і порядок передачі результатів,
 • ціна роботи і спосіб фінансування.

Порядок і черговість робіт по прогнозуванню

Порядок і послідовність робіт в процесі організаційного прогнозування визначають згідно із чинними методами прогнозування. Зазвичай дана робота включає наступні етапи:

1 етап – прогнозну ретроспекцію, при якій встановлюється об’єкт прогнозування і прогнозний фон. Робота першого етапу виповнюється послідовно:

 • Формується опис об’єкта в минулому (перед прогнозний аналіз об’єкта, оцінка параметрів, їх значимість і взаємний зв’язок);
 • Визначаються і оцінюються джерела інформації, порядок і організація роботи з ними, збирається і розміщується ретроспективна інформація,
 • Встановлюються завдання дослідження.

2 етап – прогнозний діагноз, в процесі якого відбувається дослідження систематизованого опису прогнозованого об’єкта і фону для того, що б виявити тенденції розвитку та вибрати моделі і методи прогнозування. На цьому етапі:

 • Розробляються моделі об’єкта прогнозу (формалізоване опис, перевіряється ступінь адекватності моделі об’єкту);
 • Вибираються методи прогнозування (основний або допоміжний), розробляється алгоритм і робоча програма.

3 етап – проспекцію, який являє собою велику розробку прогнозу:

 • Розраховуються прогнозовані параметри відповідного періоду попередження;
 • Синтезуються окремі складові прогнозу.

4 етап – оцінки прогнозу, на якому відбувається його верифікація (визначається ступінь достовірності, точності і обгрунтованість).

Посилання на основну публікацію