Оперативність прийняття управлінських рішень

Управлінчеські рішення

Прийняття рішень являє собою процес в менеджменті, за допомогою якого забезпечується вибір способу досягнення його цілей.

Цілі класифікуються на короткострокові (саме при їх досягненні велике значення має оперативність), середньострокові (їх гарантією служать тактичні рішення) і довгострокові (забезпечені стратегією).

Стратегічні рішення приймаються в тих випадках, коли виникають стратегічні проблеми. Головний їх ознака – відхилення контрольного параметра системи від запланованого через змін у зовнішньому середовищі.

Ці проблеми не можна зняти за допомогою оперативних і тактичних рішень, вони вимагають діагностування компанії, контролю зовнішніх і внутрішніх факторів і розробки нової стратегії.

Тактичні проблеми є проблемами середнього рівня, які представляють собою протиріччя, що виникають між середньостроковими цілями компанії і її поточними справами.

Ці проблеми можна вирішити при коригуванні стратегії, розробці тактичного плану в системі функціонує стратегії, невеликими змінами в функціональних стратегіях.

Оперативні проблеми ж проблеми є проблемами нижнього рівня. Саме при їх виникненні важлива така категорія, як оперативність. Вони можуть виникати часто, з постійністю і вимагати прийняття швидких і рішучих дій, які обмежені часовими рамками.

Менеджерами середньої ланки, а часом і виконавчим персоналом підприємства можуть прийматися велика частина рішень цього рівня навіть протягом дуже короткого терміну (години, дні).

Оперативність прийняття рішення

Оперативність означає своєчасну розробку і реалізацію управлінського впливу.

Оперативність прийняття управлінських рішень визначається їх компетентністю і обгрунтованістю і багато в чому може визначити конкурентоспроможність підприємства і успіх його функціонування.

У процесі формування фахівців менеджменту, крім дослідження загальної концепції і методів управління, необхідно освоювати сучасні технології і здобувати навички професійних рішень, які дозволять уникнути багатьох помилок і ризиків.

Оперативність прийняття рішень можна збільшити шляхом широкого використання методів логістики та засобів обчислювальної техніки. Комп’ютеризація завжди призводить до збільшення витрат, але з іншого боку, підвищує ефективність матеріального і транспортного обслуговування процесу виробництва.

За допомогою такого показника, як оперативність прийняття рішення оцінюються всі параметри системи, а його зміна сприяє оцінці економії.

Якщо швидкість інформаційно-документаційного забезпечення управління збільшується, то зростає і показник оперативності прийняття рішень, а керівник звільняє себе від маси рутинної роботи, яка пов’язана з накладенням резолюцій на документацію, виконавці якої явно визначені.

Ступінь оперативності прийняття рішення можна виявити завдяки дослідженню облік форми володіння власністю і ступеня фінансової самостійності.

Кожне сучасне підприємство не може існувати в єдиному інформаційному просторі без системи управління, яка здійснюється за допомогою комп’ютерної техніки, що забезпечує збір об’єктивної інформації та прийняття оперативних рішень.

Оперативність в ухваленні рішення більш характерна для лінійних структур управління, які мають ряд переваг, серед яких чітка система взаємних зв’язків між ланками, швидкість реагування на прямі накази, узгодженість дій між виконавцями.

Посилання на основну публікацію